Album ảnh

Tiếp đoàn pháp y của Mỹ

Tiếp đoàn pháp y của Mỹ

 29/11/2011 |  0 |  1236  | Xem tiếp

Lễ ra mắt Phân viện tại Miền Nam

Lễ ra mắt Phân viện tại Miền Nam

 27/07/2011 |  0 |  3990  | Xem tiếp

Đại Hội Pháp Y Việt Nam khóa 2

Đại Hội Pháp Y Việt Nam khóa 2

 08/08/2011 |  0 |  3443  | Xem tiếp

Bộ trưởng về làm việc với Viện

Bộ trưởng về làm việc với Viện

 24/11/2010 |  0 |  1560  | Xem tiếp

Phó thủ tướng đến thăm Viện

Phó thủ tướng đến thăm Viện

 07/12/2010 |  0 |  1563  | Xem tiếp