Giới thiệu

Phòng Chỉ Đạo Tuyến

1 năm trước | 11409

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

 

 

1. Lịch sử hình thành:

Phòng Chỉ đạo tuyến được tách từ phòng Kế hoạch tổng hợp, lấy tên phòng là phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến được thành lập theo Quyết định số 48/QĐ-PYQG ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia. Phòng được đổi tên thành phòng Chỉ đạo tuyến theo Quyết định số 124/QĐ-PYQG ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

2. Nhân sự:

2.1. Họ tên trưởng, phó phòng các giai đoạn:

Hiện tại:

- Phụ trách phòng: BS. Ngô Hường Dũng – Phó Viện trưởng.

- Phó trưởng phòng: KS. Nguyễn Hữu Đỉnh.

Trước đây:

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hồng Long.

2.2. Danh sách cán bộ hiện tại:

- KS. Nguyễn Hữu Đỉnh.

- BS. Nguyễn Vũ Cẩm Tú.

- DS.TH Phạm Thị Hồng Yên.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng:

Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, tổ chức và triển khai toàn bộ hoạt động đào tạo và chỉ đạo tuyến của Viện.

3.2. Nhiệm vụ:

Chỉ đạo tuyến:

-  Xây dựng kế hoạch và theo dõi, thực hiện công tác chỉ đạo tuyến dưới.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

- Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức thực hiện hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Triển khai, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác chỉ đạo tuyến.

- Làm đầu mối phối hợp với các phòng chức năng tổ chức tập huấn, các hội nghị, hội thảo liên quan do Viện tổ chức.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo và lưu trữ văn bản liên quan theo quy định.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình Viện trưởng phê duyệt đồng thời báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tư pháp theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.

Đào tạo

- Đầu mối xây dựng tài liệu, chương trình đào tạo tại Viện.

- Tổ chức các lớp đào tạo lại và đào tạo ứng dụng các kỹ thuật mới tại Viện và tuyến dưới.

- Tiếp nhận, hướng dẫn các học viên thực tập tại Viện, bao gồm cả học viên nước ngoài.

- Cấp chứng chỉ, chứng nhận tham gia khóa học cho các học viên.

- Phối hợp với các Trường Y - Dược, triển khai các loại hình đào tạo dài hạn. Tham gia đào tạo sau đại học chuyên ngành pháp y.

-  Làm đầu mối tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn.

- Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học trong việc tập huấn, khai thác, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở về hoạt động chuyên môn và quản lý y tế.

- Đầu mối tổ chức thực hiện các dự án, đề án về đào tạo với các chương trình, tổ chức trong nước và ngoài nước đã được phê duyệt.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.

4. Tóm tắt quá trình và kết quả hoạt động:

Được thành lập từ tháng 5 năm 2013, Phòng Chỉ đạo tuyến đã thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ, đạt được kết quả như sau:

4.1. Chỉ đạo tuyến:

- Lập kế hoạch Chỉ đạo tuyến năm 2013, tiến hành các thủ tục kiểm tra chỉ đạo tuyến dưới. Đoàn công tác của Viện làm việc với các đơn vị pháp y Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Tháp, An Giang.

- Lập kế hoạch và triển khai Chỉ đạo tuyến năm 2014, Đoàn công tác của Viện làm việc với các đơn vị pháp y Hoà Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh, Trà Vinh, Cà Mau, Bình Thuận;

Ngoài ra, Lãnh đạo Viện tham gia các đoàn của Chính phủ kiểm tra chỉ đạo tuyến các đơn vị pháp y Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Lâm Đồng, Phú Thọ, Ninh Bình, Đồng Nai, Vũng Tàu, Đăk Nông;

Chỉ đạo tuyến theo Đề án 1816 của Bộ Y tế, chỉ đạo các đơn vị pháp y Bắc Ninh, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Bình Dương, Bình Phước.

- Năm 2015, lập kế tổ chức Chỉ đạo tuyến các đơn vị pháp y Tuyên Quang, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Hậu Giang;

Lãnh đạo Viện tham gia các đoàn của Chính phủ kiểm tra chỉ đạo tuyến các đơn vị pháp y Cao Bằng, Bắc Kạn.

- Hàng năm, theo tháng, theo quí, phòng Chỉ đạo tuyến theo dõi, tập hợp các số liệu báo cáo của đơn vị pháp y địa phương, tổng hợp báo các Bộ Y tế, Bộ Tư pháp.

- Phòng Chỉ đạo tuyến phối hợp với các khoa phòng tổ chức Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành pháp y tại các tỉnh Gia Lai, Kiên Giang, Lào Cai, Quảng Nam, Tp Hà Nội, Quảng Bình, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Tp Hồ Chí Minh.

4.2. Đào tạo:

Năm 2013:

- Tổ chức lớp “Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ pháp y khóa XVIII” tại Phân viện Pháp y thành phố Hồ Chí Minh. Cấp Chứng chỉ cho 29 học viên.

- Tổ chức lớp đào tạo Kỹ thuật viên pháp y tại Viện Pháp y quốc gia, đào tạo cho cán bộ đơn vị pháp y Quảng Bình, Hà Giang. Cấp 07 Chứng nhận cho học viên.

- Tổ chức lớp đào tạo Nghiên cứu khoa học tại Viện Pháp y quốc gia. Cấp 33 Chứng nhận cho các học viên.

Năm 2014:

- Tổ chức lớp “Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ pháp y khóa XIX” tại Phân viện Pháp y thành phố Hồ Chí Minh. Cấp Chứng chỉ cho 19 học viên.

- Tổ chức lớp tập huấn về Nhân chủng học pháp y tại Viện Pháp y quốc gia. Cấp Chứng chỉ cho 43 học viên.

- Tổ chức đào tạo ngắn hạn tại địa phương cho các tỉnh Hà Giang, Nghệ An.

- Tổ chức lớp đào tạo Kỹ thuật viên pháp y cho cán bộ đơn vị pháp y Kiên Giang, Lào Cai, Hà Tĩnh. Cấp 08 Chứng nhận cho học viên.

Năm 2015:

- Tổ chức lớp “Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ pháp y khóa XX” tại Viện Pháp y quốc gia. Cấp Chứng chỉ cho 32 học viên; Tổ chức lớp “Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ pháp y khóa XXI” tại Phân viện Pháp y thành phố Hồ Chí Minh. Cấp Chứng chỉ cho 25 học viên

- Tổ chức 02 lớp “Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ giám định pháp y” tại Nghệ An và Đăk Lăk. Cấp Chứng nhận cho 116 học viên.

- Tổ chức lớp đào tạo Kỹ thuật viên cho cán bộ đơn vị pháp y Hà Giang, Thái Nguyên. Cấp 05 Chứng nhận cho học viên.

5. Phương hướng phát triển thời gian tới:

Chỉ đạo tuyến:

- Lập kế hoạch Chỉ đạo tuyến, triển khai Chỉ đạo tuyến các đơn vị pháp y địa phương.

- Tham gia các đoàn công tác của Trung ương, Chính phủ chỉ đạo công tác chuyên môn các đơn vị pháp y.

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo về chuyên ngành pháp y.

- Tư vấn chuyên môn cho các đơn vị pháp y.

- Tổng hợp các số liệu về chuyên ngành pháp y báo cáo Bộ Tư pháp, Bộ Y tế.

- Thực hiện các công việc Lãnh đạo Viện giao.

Đào tạo:

- Lập kế hoạch đào tào hàng năm, chiêu sinh các lớp 03 tháng, các lớp ngắn hạn tổ chức tại địa phương và đào tạo kỹ thuật viên.

- Mở các lớp đào tạo chuyên sâu cho các Giám định viên pháp y.

- Thực hiện các công việc Lãnh đạo Viện giao.

6. Các thành tích nổi bật:

- Tập thể:

+ Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2014” của Bộ trưởng Bộ Y tế.

+ Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015” của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

- Cá nhân:

+ Giấy khen KS. Nguyễn Hữu Đỉnh năm 2013, năm 2014 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua năm 2014” BS. Nguyễn Vũ Cẩm Tú của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

+ Giấy khen DSTH. Phạm Thị Hồng Yên năm 2014 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc giaCác bài viết khác

Giới thiệu chung (20/10)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định Tổng Hợp (14/6)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Hóa Pháp (8/6)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp (8/6)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Hóa Pháp II (16/6)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)