Đào tạo

BÁO CÁO ĐIỀU TRA NHÂN CHỦNG HỌC PHÁP Y

BÁO CÁO ĐIỀU TRA NHÂN CHỦNG HỌC PHÁP Y

 28/07/2015 |  0 |  5954

 MỤC TIÊU Phục hồi các bằng chứng Tìm hiểu các chấn thương xương Phân tích xem có tối thiểu bao nhiêu nạn nhân (MNI), giới tính, độ tuổi...

Xem thêm
Tổ chức khóa học Nhân chủng học do Argentina tài trợ

Tổ chức khóa học Nhân chủng học do Argentina tài trợ

 28/07/2015 |  0 |  6517

 Khóa học Về nhân chủng học và nhận dạng hài cốt...

Xem thêm
Công văn về việc đào tạo liên thông khối ngành khoa học sức khỏe

Công văn về việc đào tạo liên thông khối ngành khoa học sức khỏe

 18/04/2015 |  0 |  2402

 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe 

Xem thêm