Hoạt động Viện Pháp Y

Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Pháp Y Năm 2017

Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Pháp Y Năm 2017

 13/12/2017 |  0 |  280

Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Pháp Y Năm 2017

Xem thêm
Lễ kết nạp Đảng viên mới Viện Pháp y quốc gia

Lễ kết nạp Đảng viên mới Viện Pháp y quốc gia

 29/11/2017 |  0 |  254

Xem thêm
Đoàn công tác của Cục Quản lý khám chữa bệnh và Viện Pháp y quốc gia kiểm tra tuyến tại TTPY Hải Phòng

Đoàn công tác của Cục Quản lý khám chữa bệnh và Viện Pháp y quốc gia kiểm tra tuyến tại TTPY Hải Phòng

 21/11/2017 |  0 |  229

Xem thêm
Gặp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

Gặp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 20/10/2017 |  0 |  658

Xem thêm
Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào việc rà soát sửa đổi các thông tư

Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào việc rà soát sửa đổi các thông tư

 16/10/2017 |  0 |  637

Xem thêm
Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Tiền Giang

Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Tiền Giang

 03/10/2017 |  0 |  659

Xem thêm
Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Long An

Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Long An

 03/10/2017 |  0 |  855

Xem thêm
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Pháp y Quốc gia lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Pháp y Quốc gia lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022

 12/09/2017 |  0 |  985

Xem thêm
Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Nam Định

Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Nam Định

 07/09/2017 |  0 |  2549

Xem thêm
Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Thái Bình

Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Thái Bình

 07/09/2017 |  0 |  1208

Xem thêm
Đại hội chi bộ Nghiên cứu khoa học - Công nghệ thông tin

Đại hội chi bộ Nghiên cứu khoa học - Công nghệ thông tin

 24/08/2017 |  0 |  1896

Xem thêm
Lãnh đạo viện tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng KTHS tại Viện KHHS Bộ Công An

Lãnh đạo viện tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng KTHS tại Viện KHHS Bộ Công An

 24/08/2017 |  0 |  1331

Xem thêm