National Institute of Forensic Medicine

VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA
National Institute of Forensic Medicine
Address: Số 41 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel: 04.39746190 - Fax: 04.39746187 - Email: phapyquocgia@nifm.org.vn