Đề tài cấp cơ sở

Nghiên cứu các trường hợp chấn tương mắt qua giám định tổn thương cơ thể tại Viện Pháp y quốc gia

2 năm trước | 968

Đánh giá đặc điểm của chấn thương mắt qua giám định tổn thương cơ thể

 

ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2016

Tên đề tài:

Nghiên cứu các trường hợp chấn tương mắt qua giám định tổn thương cơ thể tại Viện Pháp y quốc gia

Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Đức Nhự

Tham gia nghiên cứu: ThS. Trần Anh Tuấn

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Đánh giá đặc điểm của chấn thương mắt qua giám định tổn thương cơ thể.

2. Nhận xét những yếu tố liên quan đến chấn thương mắt, mức độ ảnh hưởng thị lực và việc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Kết quả nghiên cứu:

Qua nghiên cứu 145 trường hợp giám định pháp y có liên quan đến chấn thương mắt, được giám định tại Viện Pháp y quốc gia và Phân Viện Pháp y quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

Chấn thương do vật tày chiếm tỷ lệ lớn nhất (69,66%), do vật sắc nhọn (6,9%), do vật sắc (4,14%); do axit, hơi cay (2,07%), không rõ vật gây thương tích (16,55%). Những tổn thương gây giảm thị lực tại thời điểm giám định nhiều nhất là tổn thương thần kinh thị giác sau chấn thương (25%); đục nhân mắt sau chấn thương (15%); khoét bỏ nhãn cầu (9%); tổn thương võng mạc (8%); sẹo giác mạc, tổn hại môi trường trong suốt, tổn thương kết hợp (đều là 7%); bệnh đặc hiệu do chấn thương, vỡ xương ổ mắt (đều là 5%); sẹo hoàng điểm chiếm tỷ lệ thấp nhất (3%). Số bệnh nhân có chấn thương mắt được giám định lần đầu chiếm tỷ lệ cao nhất là (64,8%), giám định lại lần 1 (31,7%), giám định lại lần 2 (2,8%), giám định bổ sung (0,7%). Trong số 50 trường hợp giám định lại, số trường hợp tỷ lệ % TTCT thay đổi giảm xuống chiếm tỷ lệ nhiều nhất (32%), tiếp theo là tỷ lệ thay đổi tăng lên (28%), tỷ lệ không thay đổi (22%) và không có căn cứ để cho tỷ lệ (18%).

Người bị chấn thương mắt đến giám định có độ tuổi 41-50 chiếm số lượng nhiều nhất (29%), độ tuổi 31-40 (23,5%), các độ tuổi khác lần lượt là 51-60 (18,6%), 21-30 (16,5%), 10-20 (8,26%) và lớn hơn 60 tuổi (4,14%). Nguyên nhân chấn thương mắt do hành vi bạo lực chiếm tỷ lệ cao nhất 88%, tiếp theo là do tai nạn giao thông (7%), tai nạn lao động (3%) và nguyên nhân khác (2%). Tổn thương ở mắt rất đa dạng, gồm: tổn thương mi mắt và xuất huyết kết mạc chiếm tỷ lệ cao nhất (49%), tiếp theo là tổn thương nhãn cầu (22%), tổn thương võng mạc (7%); tổn thương thị thần kinh (7%); tổn thương giác mạc (5%); vỡ xương hốc mắt (5%); tổn thương kết hợp (4%). Tổn thương mắt kèm theo dị vật xuất hiện ở cả trong nhãn cầu, sau nhãn cầu và ở tiền phòng.


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG BÊN TRONG VÀ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG Ở NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (6/5)

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ DẤU VẾT TỔN THƯƠNG BÊN NGOÀI Ở NHỮNG NGƯỜI TỬ VONG CÓ SỬ DỤNG MA TÚY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (6/5)

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM MÔ BỆNH HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM PHÁP Y CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM (6/5)

Nghiên cứu các trường hợp chết tại các cơ sở giam giữ qua giám định pháp y tại Viện Pháp y quốc gia giai đoạn 2012-2017 (2/4)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ ĐẦU MẨU THUỐC LÁ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (14/6)

Khảo sát tần suất các alen trên 23 locus gen của dân tộc Kinh phục vụ công tác giám định ADN (14/6)

Đánh giá giá trị của đo điện cơ trong giám định tổn hại sức khỏe tại Viện Pháp y Quốc gia (14/6)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ MẪU MÔ TƯƠI TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (14/6)