Thông báo

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 2017

 Lượt xem: 2298 - Ngày đăng: 19/05/2017 2:02:57 PM

Quyết định 343/QĐ-BYT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 184 - Ngày đăng: 20/02/2017 10:13:54 AM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức

 Lượt xem: 154 - Ngày đăng: 11/01/2017 4:20:24 PM

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức

 Lượt xem: 149 - Ngày đăng: 30/12/2016 5:07:49 PM