Giới thiệu

Phòng chức năng

1. Phòng Tổ Chức Cán Bộ

 10/06/2016 |  15620

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 1.     Lịch sử hình thành    Phòng Tổ chức cán bộ có tiền thân là phòng Tổ chức ...

Xem thêm

2. Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế

 10/06/2016 |  15355

Lịch sử hình thành và phát triền phòng Vật tư Trang thiết bị y tế 1. Lịch sử hình thành Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế thành lập ngày 18/12/2006 theo quyết định số 23/QĐ – PYQG về ...

Xem thêm

3. Phòng Hành Chính Quản Trị

 10/06/2016 |  9832

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG HCQT 1. Lịch sử hình thành             Phòng Hành chính Quản trị hiện tại được thành lập ban đầu dưới tên gọi Phòng Tổ chức - Hành chính Quản trị ...

Xem thêm

4. Phòng Tài Chính Kế Toán

 10/06/2016 |  16098

LỊCH SỬ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Lịch sử hình thành Phòng Tài chính Kế toán được thành lập theo Quyết định số 3401/QĐ-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành điều lệ ...

Xem thêm

5. Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

 08/06/2016 |  12850

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP   1. Lịch sử hình thành Phòng Kế hoạch tổng hợp là bộ phận chức năng củaViện Pháp y quốc gia tiền thân là Viện Y học tư pháp trung ...

Xem thêm

6. Phòng Nghiên Cứu Khoa Học

 10/06/2016 |  13154

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN PHÒNG NCKH&HTQT - VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA     1. Lịch sử hình thành: Thành lập ngày ...

Xem thêm

7. Phòng Chỉ Đạo Tuyến

 10/06/2016 |  11408

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN     1. Lịch sử hình thành: Phòng Chỉ đạo tuyến được tách từ phòng Kế hoạch tổng hợp, ...

Xem thêm

8. Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện

 10/06/2016 |  17428

LỊCH SỰ PHÒNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – THƯ VIỆN     1.     Lịch sử hình thành (thời gian thành lập: ngày, tháng, năm, theo QĐ số…) ...

Xem thêm