Đề tài cấp cơ sở

Nghiên cứu các trường hợp chấn tương mắt qua giám định tổn thương cơ thể tại Viện Pháp y quốc gia

 02/04/2018 |  0 |  779

Đánh giá đặc điểm của chấn thương mắt qua giám định tổn thương cơ thể

Xem thêm

Nghiên cứu các trường hợp chết tại các cơ sở giam giữ qua giám định pháp y tại Viện Pháp y quốc gia giai đoạn 2012-2017

 02/04/2018 |  0 |  725

Mô tả đặc điểm tổn thương và phân loại nguyên nhân tử vong của các trường hợp chết tại các cơ sở giam giữ

Xem thêm

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ ĐẦU MẨU THUỐC LÁ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 14/06/2016 |  0 |  2159

Hoàn thiện các kỹ thuật phân tích ADN từ đầu mẩu thuốc lá và bước đầu xây dựng qui trình giám định ADN từ đầu mẩu thuốc lá tại Viện Pháp y Quốc gia.

Xem thêm

Khảo sát tần suất các alen trên 23 locus gen của dân tộc Kinh phục vụ công tác giám định ADN

 14/06/2016 |  0 |  2607

Xây dựng bảng tần suất các alen trên 23 locus gen ở người Kinh

Xem thêm

Đánh giá giá trị của đo điện cơ trong giám định tổn hại sức khỏe tại Viện Pháp y Quốc gia

 14/06/2016 |  0 |  1875

Nhận xét kết quả đo điện cơ và những dấu hiệu thực thể qua khám giám định tổn hại sức khỏe. Đánh giá giá trị của đo điện cơ trong giám định tổn hại sức khỏe tại Viện Pháp y Quốc gia.

Xem thêm

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ MẪU MÔ TƯƠI TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 14/06/2016 |  0 |  744

Hoàn thiện các kỹ thuật phân tích ADN từ mẫu mô tươi và bước đầu xây dựng qui trình giám định ADN từ mẫu mô tươi tại Viện Pháp y Quốc gia.

Xem thêm