Giới thiệu

Khoa chuyên môn

1. Khoa Giám Định

 02/01/2018 |  87987

Lịch sử hình thành phát triển khoa Giám định I. Lịch sử hình thành Khoa giám định được hình thành từ 2 khoa , chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2005: ...

Xem thêm

2. Khoa Y Sinh Học

 10/06/2016 |  41759

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA Y SINH HỌC     Lịch sử hình thành (thời gian thành lập: ngày, tháng, năm, theo QĐ số…)   ...

Xem thêm

3. Khoa Giải Phẫu Bệnh

 25/07/2016 |  90427

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA GIẢI PHẪU BỆNH     1. Lịch sử hình thành: (thời gian thành lập: ngày, tháng, năm, theo QĐ số…) ...

Xem thêm

4. Khoa Độc Chất

 28/02/2020 |  63877

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HÓA PHÁP   Khoa Hóa pháp – Viện Pháp y Quốc gia kể từ bộ phận tiền thân được thành lập năm 1957 đến nay đã có lịch sử hình thành và phát triển liên tục gần 60 năm. Trong khoảng thời gian hơn ...

Xem thêm

5. Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

 10/06/2016 |  119786

             LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CĐHA   I.Lịch sử hình thành. -Được thành lập theo QĐ: 34/QĐ- VYP ngày 03/9/2003,với 3 cán bộ điều chuyển ...

Xem thêm