Liên hệ

VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA
National Institute of Forensic Medicine
Địa chỉ: Số 41 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel: 04.39746190 - Fax: 04.39746187; Email: phapyquocgia@nifm.org.vn
Khoa Giám định: 04.39747811; Khoa Y sinh (ADN): 04.39785373
Khoa Hóa Pháp: 04.38256928; Khoa Giải phẫu bệnh: 04.39747814