Hoạt động Viện Pháp Y

Đoàn công tác của Cục QLKCB và Viện Pháp y quốc gia kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Quảng Ninh

Đoàn công tác của Cục QLKCB và Viện Pháp y quốc gia kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Quảng Ninh

 25/11/2020 |  0 |  12

Xem thêm
Viện Pháp y quốc gia kiểm tra chỉ đạo tuyến công tác Pháp y tại Ninh Thuận

Viện Pháp y quốc gia kiểm tra chỉ đạo tuyến công tác Pháp y tại Ninh Thuận

 17/11/2020 |  0 |  31

Xem thêm
Viện Pháp y quốc gia kiểm tra chỉ đạo tuyến công tác Pháp y tại Khánh Hòa

Viện Pháp y quốc gia kiểm tra chỉ đạo tuyến công tác Pháp y tại Khánh Hòa

 17/11/2020 |  0 |  26

Xem thêm
Chi bộ Tổ chức - Hành chính - Vật tư tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ Tổ chức - Hành chính - Vật tư tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

 09/11/2020 |  0 |  29

Xem thêm
Viện Pháp y quốc gia tham gia giải bóng đá nam khối thi đua số 9 - Công đoàn Y tế Việt Nam

Viện Pháp y quốc gia tham gia giải bóng đá nam khối thi đua số 9 - Công đoàn Y tế Việt Nam

 09/11/2020 |  0 |  26

Xem thêm
Kỳ xét tuyển viên chức Viện Pháp y quốc gia năm 2020

Kỳ xét tuyển viên chức Viện Pháp y quốc gia năm 2020

 01/11/2020 |  0 |  77

Xem thêm
Công đoàn Viện Pháp y quốc gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung

Công đoàn Viện Pháp y quốc gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung

 22/10/2020 |  0 |  55

Xem thêm
Đoàn công tác của Cục QLKCB và Viện pháp y quốc gia kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Kiên Giang

Đoàn công tác của Cục QLKCB và Viện pháp y quốc gia kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Kiên Giang

 21/10/2020 |  0 |  59

Xem thêm
Đoàn công tác của Cục QLKCB và Viện pháp y quốc gia kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Cần Thơ

Đoàn công tác của Cục QLKCB và Viện pháp y quốc gia kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Cần Thơ

 21/10/2020 |  0 |  47

Xem thêm
Kiểm tra công tác Pháp y tại tỉnh Yên Bái

Kiểm tra công tác Pháp y tại tỉnh Yên Bái

 15/09/2020 |  0 |  95

Xem thêm
Kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Hà Tĩnh

 16/07/2020 |  0 |  137

Xem thêm
Kiểm tra công tác Pháp y tại tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác Pháp y tại tỉnh Nghệ An

 16/07/2020 |  0 |  117

Xem thêm