Đào tạo

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Pháp y khóa XXVIII

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Pháp y khóa XXVIII

 01/07/2020 |  0 |  135

Xem thêm

Thông báo về việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y Khóa XXVIII

 03/03/2020 |  0 |  5075

Nội dung chi tiết...

Xem thêm
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ giám định Pháp y khóa XXVII

Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ giám định Pháp y khóa XXVII

 19/11/2019 |  0 |  1042

Xem thêm
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ giám định Pháp y khóa XXVI

Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ giám định Pháp y khóa XXVI

 19/11/2019 |  0 |  1452

Xem thêm
Lớp tập huấn về nhận dạng tử thi trong thiên tai thảm họa tại Việt Nam.

Lớp tập huấn về nhận dạng tử thi trong thiên tai thảm họa tại Việt Nam.

 15/10/2019 |  0 |  1586

Xem chi tiết...

Xem thêm
Lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về xét nghiệm mô bệnh học trong Giám định pháp y

Lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về xét nghiệm mô bệnh học trong Giám định pháp y

 09/10/2019 |  0 |  1248

Xem thêm
Hội thảo khoa học và tập huấn về quy trình giám định mô bệnh học

Hội thảo khoa học và tập huấn về quy trình giám định mô bệnh học

 27/09/2019 |  0 |  1827

Xem thêm
Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ pháp y khóa XXVII tại Bình Thuận

Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ pháp y khóa XXVII tại Bình Thuận

 21/08/2019 |  0 |  1105

Xem thêm
Hình ảnh lễ khai giảng “LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH PHÁP Y KHÓA XXVI” tại Phân Viện Pháp y Quốc gia tại Tp Hồ Chí Minh

Hình ảnh lễ khai giảng “LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH PHÁP Y KHÓA XXVI” tại Phân Viện Pháp y Quốc gia tại Tp Hồ Chí Minh

 21/08/2019 |  0 |  1468

Xem thêm
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ giám định Pháp y khóa XXV

Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ giám định Pháp y khóa XXV

 02/08/2019 |  0 |  745

Xem thêm
Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Pháp y khóa XXV (02/5/2019 - 02/8/2019)

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Pháp y khóa XXV (02/5/2019 - 02/8/2019)

 03/05/2019 |  0 |  1001

Xem thêm
Tập huấn nghiệp vụ giám định pháp y năm 2018 tại Hậu Giang

Tập huấn nghiệp vụ giám định pháp y năm 2018 tại Hậu Giang

 17/10/2018 |  0 |  1132

Xem thêm