Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ ĐẦU MẨU THUỐC LÁ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

4 năm trước | 2285

Hoàn thiện các kỹ thuật phân tích ADN từ đầu mẩu thuốc lá và bước đầu xây dựng qui trình giám định ADN từ đầu mẩu thuốc lá tại Viện Pháp y Quốc gia.

ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ 2011

Tên đề tài:

 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ ĐẦU MẨU THUỐC LÁ

TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Nhự

Nhóm nghiên cứu:

1. TS. Vũ Dương

2. ThS. Hà Hữu Hảo

3. ThS. Lê Tuấn Anh

4.  KTV. Mai Thị Thu Hương

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu: Hoàn thiện các kỹ thuật phân tích ADN từ đầu mẩu thuốc lá và bước đầu xây dựng qui trình giám định ADN từ đầu mẩu thuốc lá tại Viện Pháp y Quốc gia.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thu thập 15 đầu mẩu thuốc lá. Trong đó 10 mẫu từ những người tình nguyện khác nhau và 05 mẫu thu được bất kỳ ở các địa điểm khác nhau. Những đầu mẩu thuốc lá thu được từ những người tình nguyện được lưu giữ và phân tích tại các thời điểm khác nhau gồm: 0-1 tuần, sau 4 tuần, 8 tuần và sau 12 tuần. Tách chiết ADN từ đầu mẩu thuốc lá, PCR đa mồi theo từng bộ ba locút STR, điện di gel polyacrylamide và  nhuộm bạc.

 Kết quả nghiên cứu: Kết quả tách chiết ADN bằng chelex từ đầu mẩu thuốc lá tại các thời điểm sau 1 tuần, 4 tuần, 8 tuần, 12 tuần và các mẫu thu được bất kỳ đều cho kết quả tốt. Nồng độ ADN thay đổi không đáng kể sau 12 tuần. Kết quả PCR từ mẫu ADN trên đầu mẩu thuốc lá đều thành công trên tất cả các locút STR.

Kết luận: Hoàn thiện được kỹ thuật phân tích ADN từ đầu mẩu thuốc lá và xây dựng xong dự thảo qui trình giám định ADN từ đầu mẩu thuốc lá. 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG BÊN TRONG VÀ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG Ở NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (6/5)

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ DẤU VẾT TỔN THƯƠNG BÊN NGOÀI Ở NHỮNG NGƯỜI TỬ VONG CÓ SỬ DỤNG MA TÚY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (6/5)

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM MÔ BỆNH HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM PHÁP Y CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM (6/5)

Nghiên cứu các trường hợp chấn tương mắt qua giám định tổn thương cơ thể tại Viện Pháp y quốc gia (2/4)

Nghiên cứu các trường hợp chết tại các cơ sở giam giữ qua giám định pháp y tại Viện Pháp y quốc gia giai đoạn 2012-2017 (2/4)

Khảo sát tần suất các alen trên 23 locus gen của dân tộc Kinh phục vụ công tác giám định ADN (14/6)

Đánh giá giá trị của đo điện cơ trong giám định tổn hại sức khỏe tại Viện Pháp y Quốc gia (14/6)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ MẪU MÔ TƯƠI TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (14/6)