Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ MẪU MÔ TƯƠI TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

4 năm trước | 892

Hoàn thiện các kỹ thuật phân tích ADN từ mẫu mô tươi và bước đầu xây dựng qui trình giám định ADN từ mẫu mô tươi tại Viện Pháp y Quốc gia.

ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ 2011

 

Tên đề tài:

 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ MẪU MÔ TƯƠI

TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Dương

Nhóm nghiên cứu:

1.      ThS. Nguyễn Đức Nhự

2.      ThS. Hà Hữu Hảo

3.      ThS. Lê Tuấn Anh

4.      KTV. Mai Thị Thu Hương

 

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu: Hoàn thiện các kỹ thuật phân tích ADN từ mẫu mô tươi và bước đầu xây dựng qui trình giám định ADN từ mẫu mô tươi tại Viện Pháp y Quốc gia.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thu thập 20 mẫu mô tươi gồm: mẫu cuống rốn, mẫu mô cơ, mẫu cơ tim,  phổi,  gan,  mẫu não, mẫu thận, mẫu da, dạ dày trên người chết đã được giám định pháp y tử thi và mẫu cuống rốn được gửi đến giám định tại Viện Pháp y Quốc gia trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2011. Tách chiết ADN từ mẫu mô tươi, PCR đa mồi theo từng bộ ba locút STR, điện di gel polyacrylamide và  nhuộm bạc.

 Kết quả nghiên cứu: ADN tách chiết từ các mẫu mô tươi bằng Qiamp® DNA micro kits đều có nồng độ tương đối cao. Kết quả điện di gel polyacrylamide sản phẩm PCR từ các mẫu mô tươi đều rõ ràng, sắc nét. Đã ứng dụng thành công kỹ thuật phân tích ADN từ mẫu mô tươi, giám định huyết thống 01 trường hợp do cơ quan công an trưng cầu và 01 trường hợp giám định tự nguyện.

Kết luận: Hoàn thiện được kỹ thuật phân tích ADN từ mẫu mô tươi và xây dựng xong dự thảo qui trình giám định ADN từ mẫu mô tươi. 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG BÊN TRONG VÀ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG Ở NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (6/5)

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ DẤU VẾT TỔN THƯƠNG BÊN NGOÀI Ở NHỮNG NGƯỜI TỬ VONG CÓ SỬ DỤNG MA TÚY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (6/5)

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM MÔ BỆNH HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM PHÁP Y CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM (6/5)

Nghiên cứu các trường hợp chấn tương mắt qua giám định tổn thương cơ thể tại Viện Pháp y quốc gia (2/4)

Nghiên cứu các trường hợp chết tại các cơ sở giam giữ qua giám định pháp y tại Viện Pháp y quốc gia giai đoạn 2012-2017 (2/4)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ ĐẦU MẨU THUỐC LÁ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (14/6)

Khảo sát tần suất các alen trên 23 locus gen của dân tộc Kinh phục vụ công tác giám định ADN (14/6)

Đánh giá giá trị của đo điện cơ trong giám định tổn hại sức khỏe tại Viện Pháp y Quốc gia (14/6)