Tin tức

Công đoàn Viện Pháp y quốc gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung

Công đoàn Viện Pháp y quốc gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung

 22/10/2020 |  0 |  18

Xem thêm
Đoàn công tác của Cục QLKCB và Viện pháp y quốc gia kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Kiên Giang

Đoàn công tác của Cục QLKCB và Viện pháp y quốc gia kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Kiên Giang

 21/10/2020 |  0 |  14

Xem thêm
Đoàn công tác của Cục QLKCB và Viện pháp y quốc gia kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Cần Thơ

Đoàn công tác của Cục QLKCB và Viện pháp y quốc gia kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Cần Thơ

 21/10/2020 |  0 |  13

Xem thêm
Kiểm tra công tác Pháp y tại tỉnh Yên Bái

Kiểm tra công tác Pháp y tại tỉnh Yên Bái

 15/09/2020 |  0 |  69

Xem thêm
Hội thảo góp ý dự thảo Quy trình giám định Pháp y xâm hại tình dục trẻ em và Quy trình giám định Pháp y ngược đãi trẻ em

Hội thảo góp ý dự thảo Quy trình giám định Pháp y xâm hại tình dục trẻ em và Quy trình giám định Pháp y ngược đãi trẻ em

 01/09/2020 |  0 |  137

Xem thêm
Công văn vê việc phòng chống dịch COVID-19 trong giám định Pháp y.

Công văn vê việc phòng chống dịch COVID-19 trong giám định Pháp y.

 01/09/2020 |  0 |  849

Nội dung chi tiết....

Xem thêm
Kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Hà Tĩnh

 16/07/2020 |  0 |  119

Xem thêm
Kiểm tra công tác Pháp y tại tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác Pháp y tại tỉnh Nghệ An

 16/07/2020 |  0 |  96

Xem thêm
Đoàn công tác của Cục Quản lý khám chữa bệnh và Viện Pháp y quốc gia kiểm tra công tác pháp y tại Tp.HCM

Đoàn công tác của Cục Quản lý khám chữa bệnh và Viện Pháp y quốc gia kiểm tra công tác pháp y tại Tp.HCM

 14/07/2020 |  0 |  117

Xem thêm
Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

 09/07/2020 |  0 |  91

Xem thêm
Kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Lào Cai

Kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Lào Cai

 01/07/2020 |  0 |  97

Xem thêm
Kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Tuyên Quang

Kiểm tra công tác pháp y tại tỉnh Tuyên Quang

 01/07/2020 |  0 |  76

Xem thêm