Tin tức chuyên ngành

Thông báo kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thông báo kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

 28/02/2013 |  0 |  1320

  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI PHIÊN HỌP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2012..

Xem thêm

Đầu sách Pháp y hiện có

 28/02/2013 |  0 |  2753

 Cần biết xin liên hệ: 04.39747.812

Xem thêm
Bác sĩ mà bệnh nhân không biết mặt

Bác sĩ mà bệnh nhân không biết mặt

 28/02/2013 |  0 |  1428

Không ít ngân hàng muốn mời được một thạc sĩ quản trị học như anh làm giám đốc. Là một luật sư giỏi - một nhà Quốc tế học, anh cũng có không ít nơi săn đón. Nhưng gạt qua tất cả, anh chọn: bác sĩ giải phẫu bệnh! 

Xem thêm