Album hình ảnh

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018

8 tháng trước | 486Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.