Hoạt động Viện Pháp Y

Gặp mặt thân mật các Phó viện trưởng nghỉ chế độ, quản lý

Gặp mặt thân mật các Phó viện trưởng nghỉ chế độ, quản lý

 18/12/2017 |  0 |  2329

Xem thêm
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và lấy ý kiến đóng góp thông tư.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và lấy ý kiến đóng góp thông tư.

 13/12/2017 |  0 |  3621

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và lấy ý kiến đóng góp thông tư.

Xem thêm
Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Pháp Y Năm 2017

Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Pháp Y Năm 2017

 13/12/2017 |  0 |  476

Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Pháp Y Năm 2017

Xem thêm
Lễ kết nạp Đảng viên mới Viện Pháp y quốc gia

Lễ kết nạp Đảng viên mới Viện Pháp y quốc gia

 29/11/2017 |  0 |  442

Xem thêm
Đoàn công tác của Cục Quản lý khám chữa bệnh và Viện Pháp y quốc gia kiểm tra tuyến tại TTPY Hải Phòng

Đoàn công tác của Cục Quản lý khám chữa bệnh và Viện Pháp y quốc gia kiểm tra tuyến tại TTPY Hải Phòng

 21/11/2017 |  0 |  389

Xem thêm
Gặp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

Gặp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 20/10/2017 |  0 |  823

Xem thêm
Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào việc rà soát sửa đổi các thông tư

Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào việc rà soát sửa đổi các thông tư

 16/10/2017 |  0 |  812

Xem thêm
Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Tiền Giang

Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Tiền Giang

 03/10/2017 |  0 |  828

Xem thêm
Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Long An

Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Long An

 03/10/2017 |  0 |  1014

Xem thêm
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Pháp y Quốc gia lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Pháp y Quốc gia lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022

 12/09/2017 |  0 |  1148

Xem thêm
Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Nam Định

Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Nam Định

 07/09/2017 |  0 |  2687

Xem thêm
Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Thái Bình

Đoàn kiểm tra chỉ đạo tuyến Pháp y tỉnh Thái Bình

 07/09/2017 |  0 |  1363

Xem thêm