Hoạt động Viện Pháp Y

Đại hội Chi bộ Khoa độc chất nhiệm kỳ 2020-2022

 06/03/2020 |  0 |  763

Nội dung chi tiết...

Xem thêm

Đại hội chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Viện PYQG nhiệm kỳ 2019-2022

 06/03/2020 |  0 |  1142

Nội dung chi tiết...

Xem thêm
Công bố quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo phòng.

Công bố quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo phòng.

 27/02/2020 |  0 |  484

Nội dung chi tiết...

Xem thêm
Công bố quyết định bổ nhiệm Phân Viện trưởng Phân viện Pháp Y quốc gia tại TP.HCM

Công bố quyết định bổ nhiệm Phân Viện trưởng Phân viện Pháp Y quốc gia tại TP.HCM

 05/02/2020 |  0 |  696

Xem thêm
Gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020 tại Phân viện

Gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020 tại Phân viện

 05/02/2020 |  0 |  606

Xem thêm
Gặp mặt đầu xuân 2020

Gặp mặt đầu xuân 2020

 30/01/2020 |  0 |  413

Xem thêm ảnh...

Xem thêm
Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Canh Tý

Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Canh Tý

 13/01/2020 |  0 |  261

Xem thêm
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác năm 2019

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác năm 2019

 02/01/2020 |  0 |  340

Xem thêm
Đoàn công tác của Viện Pháp y quốc gia kiểm tra chỉ đạo tuyến công tác Pháp y tại Cà Mau

Đoàn công tác của Viện Pháp y quốc gia kiểm tra chỉ đạo tuyến công tác Pháp y tại Cà Mau

 19/12/2019 |  0 |  424

Xem thêm
Đoàn công tác của Viện Pháp y quốc gia kiểm tra chỉ đạo tuyến công tác Pháp y tại Trà Vinh

Đoàn công tác của Viện Pháp y quốc gia kiểm tra chỉ đạo tuyến công tác Pháp y tại Trà Vinh

 19/12/2019 |  0 |  657

Xem thêm
Đoàn công tác của Viện Pháp y quốc gia kiểm tra chỉ đạo tuyến tại Lai Châu

Đoàn công tác của Viện Pháp y quốc gia kiểm tra chỉ đạo tuyến tại Lai Châu

 10/12/2019 |  0 |  579

Xem thêm
Đoàn công tác của Viện Pháp y quốc gia kiểm tra chỉ đạo tuyến tại Điện Biên

Đoàn công tác của Viện Pháp y quốc gia kiểm tra chỉ đạo tuyến tại Điện Biên

 10/12/2019 |  0 |  489

Xem thêm