Album ảnh

Ảnh Hội nghị tại Nhật Bản

Ảnh Hội nghị tại Nhật Bản

 24/06/2013 |  0 |  1427  | Xem tiếp

Tiếp đoàn pháp y của Mỹ

Tiếp đoàn pháp y của Mỹ

 29/11/2011 |  0 |  1766  | Xem tiếp

Lễ ra mắt Phân viện tại Miền Nam

Lễ ra mắt Phân viện tại Miền Nam

 27/07/2011 |  0 |  4560  | Xem tiếp

Đại Hội Pháp Y Việt Nam khóa 2

Đại Hội Pháp Y Việt Nam khóa 2

 08/08/2011 |  0 |  4023  | Xem tiếp

Bộ trưởng về làm việc với Viện

Bộ trưởng về làm việc với Viện

 24/11/2010 |  0 |  2128  | Xem tiếp

Phó thủ tướng đến thăm Viện

Phó thủ tướng đến thăm Viện

 07/12/2010 |  0 |  2145  | Xem tiếp