Giới thiệu

Khoa Giám Định

6 năm trước | 90747

Lịch sử hình thành phát triển khoa Giám định

I. Lịch sử hình thành

Khoa giám định được hình thành từ 2 khoa , chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2005:

1.     Khoa Giám định: Thành lập theo Quyết định số 2322/QĐ-BYT ngày 19/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Y học Tư pháp Trung ương.

2.     Khoa Giám định Tử thi- Hài cốt: Thành lập theo Quyết định số 2322/QĐ-BYT ngày 19/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Y học Tư pháp Trung ương..

Giai đoan từ năm 2006 đến năm 2014:

1.     Khoa Giám định: Thành lập ngày 12/9/2006 theo Quyết định số 3401/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Pháp y Quốc gia.

2.     Khoa Khám nghiệm: Thành lập ngày 12/9/2006 theo Quyết định số 3401/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Pháp y Quốc gia.

-Từ năm 2014 đến nay 2 khoa trên được sáp nhập thành Khoa Giám định ngày nay theo Quyết định số 121/QĐ-PYQG ban hành ngày21/7/2014 cua Viện trưởng Viện PYQG để thực hiện Quyết định số 2431/QĐ-BYT ngày 01/7/2014  của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Pháp y quốc gia.

II. Nhân sự:

1.     Trưởng khoa:

Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2006:

1.1.         Khoa Giám định:  Thạc sỹ Lê Duy Toản

1.2.         Khoa Giám địnhTử thi- Hài cốt: Thạc sỹ Lưu Sỹ Hùng.

      Giai đoan từ năm 2006 đến tháng 6 năm 2013:

1.3.         Khoa Giám định: BS CKI Ngô Hường Dũng.

1.4.         Khoa Khám nghiệm: BS Hồ Kim Châu.

Từ tháng 6/ 2013 đến tháng 7 /2014:

1.5.         Khoa Giám định: Thạc sỹ Lê Duy Toản.

1.6.         Khoa Khám nghiệm: BS Hồ Kim Châu

Giai đoạn từ tháng 7/ 2014 đến nay:

1.7.         Trưởng khoa Giám định là Thạc sỹ Lê Duy Toản..

Danh sách cán bộ khoa hiện tại:

1.     BS Hồ Kim Châu

2.     BS Nguyễn Thị Tâm

3.     Y sỹ Đỗ Ngọc Tú

4.     Y sỹ Nguyễn Đức Chính

5.     Y công Lê Thành Trung

6.     DS Trần Xuân Mong.

III. Chức năng , nhiệm vụ:

-         Tiếp nhận thông tin, hồ sơ giám định

-         Chuẩn bị hồ sơ, phương tiện giám định

-         Chụp ảnh giám định

-         Nhận kết quả khám chuyên khoa, cận lâm sang

-         Đánh máy bản kết luận giám định, xin chữ ký

-         Liên hệ với cơ quan trưng cầu giải quyết các vấn đề cần bổ sung về hồ sơ giám định

-         Tham gia và thực hiện các vụ giám định.

-         Quản lý phòng trực chuyên môn

-         Nghiên cứu khoa học

-         Tham gia công tác đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho pháp y địa phương

-         Tham gia công tác chỉ đạo tuyến.

IV. Tóm tắt kết quả hoạt động.

1, Công tác chuyên môn: Hàng năm giám định từ 200 đến 300 vụ giám định tổn thương cơ thể, 50 đến 100 vụ khám nghiệm tử thi, 40 đến 60 vụ giám định hồ sơ, 20 đến 30 vụ khám xâm hại tình dục, và giám định thi hành án, độ tuổi, vật gây thương tích…

2.     Công tác đào tạo: Tham gia giảng dạy hàng năm cho 02 lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho địa phương, đào tạo các kỹ thuật viên giám định..

3.     Công tác nghiên cứu khoa học: Hàng năm khoa nghiên cứu từ 1 đến 2 đề tài NCKH cấp cơ sở và tham gia thực hiện các loại hình nhiệm vụ khoa học khác .

V. Phương hướng phát triển:

1. Nhân lực: Đảm bảo đủ số lượng theo biên chế , Lãnh đạo khoa đều có trình độ trên đại học. Các cán bộ khác đều có trình độ đại học và tương đương. Có thêm các giám định viên của các chuyên khoa sâu.

2. Chuyên môn: Tăng về số lượng và chất lượng. Đảm bảo tự chủ dần về chuyên môn.

3. Trang thiết bị: Bổ sung thêm các máy móc trang thiết bị hiện đại để phục vụ giám định. 

4. Cơ sở: Đảm bảo đủ về diện tích, thuận lợi về công năng cho các hoạt động, công tác của khoa .

VI. Các thành tích nổi bật:

1.     Cá Nhân: Có 01 được nhà nước phong tặng danh hiệu thày thuốc ưu tú. 03 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, 01 cá nhân là Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 03 cá nhân đạt từ 2 đến 5 năm là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

2.     Tập thể: được tặng bằng khen của Bộ Y tế, và nhiều năm được công nhận là tập thể lao động xuất sắc của Viện.  Các bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)