Giới thiệu

Khoa Giải Phẫu Bệnh

7 năm trước | 92308

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

 

 

1. Lịch sử hình thành: (thời gian thành lập: ngày, tháng, năm, theo QĐ số…)

Ngày  18 tháng  12 năm 2006, Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia quyết định thành lập Bộ phận Y Sinh học, trong đó, các cán bộ nòng cốt thuộc hai chuyên ngành Giải phẫu bệnh và Công nghệ sinh học, được điều động từ Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Vật tư và Khoa Giám định tổng hợp lần lượt qua các năm, trong giai đoạn từ 18/12/2006 đến 01/02/2011, gồm các đòng chí sau:  

1. ThS.BS Lê Anh Cường - Phụ trách Bộ phận Y Sinh học.

2. BS Phạm Thanh Yên - Chuyên khoa Giải phẫu bệnh.

3. ThS.BS Nguyễn Đức Nhự - CNSH.

4. ThS Lê Duy Thái - CNSH.

5. ThS Hà Hữu Hảo - CNSH.

6. ThS Lê Tuấn Anh - CNSH.

7. KTV Nguyễn Kim Hương.

8.  tá Nguyễn Đình Triệu.

9. KTV Mai Thị Thu Hương.

2. Nhân sự:

2.1. Lãnh đạo Khoa qua các thời kì:

- ThS.BS Lê Anh Cường được cử làm Phụ trách Bộ phận Y Sinh học, giai đoạn từ 18/12/2006 đến 02/7/2007.

- ThS Lê Anh Cường - Phó Trưởng khoa Y Sinh học theo quyết định số 75/QĐ - PYQG ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia, giai đoạn từ 03/07/2007 đến 31/7/2010.

- ThS Lê Anh Cường - Phó Trưởng khoa – Phụ trách khoa Y Sinh học theo quyết định số 79/QĐ - PYQG ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia, giai đoạn từ 05/07/2007 đến 31/7/2010.

- ThS Lê Anh Cường - Trưởng khoa Y Sinh học theo quyết định số 92/QĐ - PYQG ngày 01 tháng 08 năm 2010 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia, giai đoạn từ 01/08/2010 đến 31/01/2011.

- ThS Lê Anh Cường - Trưởng khoa Giải phẫu bệnh theo quyết định số 03/QĐ - PYQG ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia, giai đoạn từ 01/02/2011 đến nay.

2.2. Danh sách cán bộ hiện tại: (Họ tên, trình độ)

1. ThS.BS Lê Anh Cường.

2. BS Tạ Thị Hường.

3. KTV Đặng Duy Tân.

4. Y tá Nguyễn Đình Triệu.

3. Chức năng nhiệm vụ: (Ghi theo quy chế hoạt động của khoa, phòng)

Khoa Giải phẫu bệnh là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng và Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm, kết luận giám định Mô bệnh học, nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ chuyên ngành pháp y.

4. Tóm tắt quá trình và kết quả hoạt động: (7-10 dòng)

Khoa Giải phẫu bệnh còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, thiết bị, hóa chất… nhưng các cán bộ viên chức luôn cố gắng đảm bảo tiến độ và chất lượng kết quả giám định. Đến nay, Khoa đã được đầu tư trang bị mới 01 kính hiển vi tích hợp các chức năng phục vụ hội chẩn, giảng dạy, NCKH.

5. Phương hướng phát triển thời gian tới: (5-7 dòng)

Tăng cường hợp tác với các đơn vị Giải phẫu bệnh và Pháp y trong nước như Đại học Y Hà Nội, Viện Khoa học hình sự, Viện Pháp y Quân đội, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai…  

Tham gia nghiên cứu các đề tài về Mô pháp y học.

Hoàn thiện các quy trình giám định, nâng cao chất lượng và số lượng giám định.

6. Các thành tích nổi bật: (Thi đua, NCKH, đào tạo…)

6.1. Thi đua:

Tập thể:

Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cấp Viện 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Cá nhân:

ThS Lê Anh Cường được tặng Giấy khen của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2006, 2012, 2014.

6.2. Nghiên cứu khoa học:

6.3. Đào tạo:

- Đào tạo giám định viên cho các trung tâm pháp y theo chương trình của Viện Pháp y quốc gia.

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến cho các đơn vị pháp y địa phương

7. Một số hình ảnh:

- Các thành viên trong Khoa

- Ảnh một số hoạt động của khoa, phòng Các bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)