Hoạt động Hội Pháp Y

Hội nghị Khoa học chuyên ngành Pháp y lần thứ II

Hội nghị Khoa học chuyên ngành Pháp y lần thứ II

 07/11/2023 |  0 |  384

Xem thêm
Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội Pháp y học Việt Nam lần thứ 3 - Khóa IV - Nhiệm kỳ 2021-2025

Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội Pháp y học Việt Nam lần thứ 3 - Khóa IV - Nhiệm kỳ 2021-2025

 13/02/2023 |  0 |  538

Xem thêm
Đại hội đại biểu Hội Pháp y học Việt Nam lần thứ IV

Đại hội đại biểu Hội Pháp y học Việt Nam lần thứ IV

 19/04/2021 |  0 |  966

Xem chi tiết tại đây...

Xem thêm
Họp ban chấp hành Hội Pháp y học Việt Nam

Họp ban chấp hành Hội Pháp y học Việt Nam

 14/01/2020 |  0 |  930

Xem thêm
Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam

Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam

 27/12/2017 |  0 |  4590

Xem thêm
Hội Pháp y học Việt Nam tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng Hội Y học Việt Nam

Hội Pháp y học Việt Nam tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng Hội Y học Việt Nam

 23/07/2017 |  0 |  1117

Xem thêm
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Tổng hội Y học Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Tổng hội Y học Việt Nam

 07/06/2016 |  0 |  3284

 Ngày 7 tháng 5 năm 2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Tổng hội Y học Việt Nam đã được khai mạc tại Hà Nội. 320 đại biểu gồm các đại biểu của Trung ương và 101 đoàn đại biểu gồm 47 Hội chuyên khoa và 54 tỉnh, thành phố trong cả nước đại ...

Xem thêm