Giới thiệu

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện

8 năm trước | 32826

LỊCH SỰ PHÒNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ THÔNG TINTHƯ VIỆN

 

 

1.     Lịch sử hình thành (thời gian thành lập: ngày, tháng, năm, theo QĐ số…)

Trước đây phòng Công nghệ thông tin – Thư viện với tên gọi là phòng Công nghệ thông tin thuộc Viện Y học Tư Pháp trung ương. Năm 2007 phòng Công nghệ thông tin đổi tên thành phòng Công nghệ thông tin – Thư viện – Tờ thông tin Pháp y thuộc  Viện Pháp y Quốc gia theo Quyết định số: 22/QĐ-PYQG ngày 18 tháng 12 năm 2006. Sau đó đến năm 2014  đổi tên thành phòng Công nghệ thông tin – Thư viện(CNTT-TV) theo quyết định số: 123/QĐ-PYQG của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia ngày 21 tháng 7 năm 2014.

2.     Nhân sự

2.1.         Họ tên trưởng, phó khoa, phòng các giai đoạn

Hiện tại: Ông KS. Nguyễn Xuân Hoàn phụ trách

Trước đây:

-         Giai đoạn từ năm 2005 đến 2006: Ông Nguyễn Hồng Quang làm Phụ trách

-         Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2009: Ông Trần Vũ Dũng làm Phụ trách

-         Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014: Ông ThS Nguyễn Hồng Long làm Trưởng phòng.

2.2.         Danh sách cán bộ hiện tại (Họ tên, trình độ….)

-         KS. Nguyễn Xuân Hoàn – Trình độ: Đại học

-         CN. Thạch Thế Mạnh – Trình độ: Đại học

-         CN. Ngô Duy Khánh – Trình độ: Đại học

3.     Chức năng nhiệm vụ: (Ghi theo quy chế hoạt động của khoa, phòng)

3.1 Chức năng:

- Tham mưu về công tác quản lý, mua sắm thiết bị CNTT và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT), Thư viện trong mọi lĩnh vực hoạt động của Viện. Thực hiện công tác quản lý, nâng cấp trang website của Viện, viết bài, biên tập và cập nhật tin tức, quản lý, sửa chữa, mua sắm thiết bị đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Viện theo phê duyệt của Viện trưởng.

- Tham mưu về công tác quản lý, mua sắm tài liệu và ứng dụng CNTT trong công tác quả lý, khai thác thư viện có hiệu quả.

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Đối với lĩnh vực Công nghệ thông tin

- Nghiên cứu đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về phát triển ứng dụng CNTT theo phê duyệt của Viện trưởng.

- Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định của pháp luật, các quy định của Viện và thực hiện giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc Viện có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Viện trưởng ban hành.

- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT trong trường theo phê duyệt của Viện trưởng.

-Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Viện.

- Tổ chức, triển khai, xây dựng các điều kiện kỹ thuật để đảm bảo khả năng liên thông giữa các quy trình công việc ở các đơn vị thuộc Viện, phục vụ cho việc tối ưu hoá các quy trình công việc đòi hỏi có sự phối hợp của nhiều đơn vị.

- Xây dựng công cụ và đảm bảo điều kiện để các đơn vị chức năng, các khoa, ban… duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên các trang thông tin điện tử của Viện, của các đơn vị thuộc Viện.

-Thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, sửa chữa và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT (thiết bị tính toán – máy chủ, máy trạm -  thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng…) Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và tiết kiệm. Đảm bảo điều kiện kỹ thuật tại các khoa phòng để phục vụ công việc của Viện.

- Thực hiện mua sắm, sửa chữa hàng năm các phương tiện, trang thiết bị thuộc lĩnh vực CNTT như thiết bị mạng, thiết bị thông tin liên lạc, máy tính, máy in, máy photo....và các thiết bị khác theo yêu cầu của Viện trưởng.

-Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định, theo yêu cầu của Viện.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

-Phối hợp với các đơn vị chức năng, các đơn vị có liên quan… thực hiện các công tác phát sinh trong các hoạt động của Viện.

- Cập nhật tin tức, biên tập, viết bài đưa tin lên trang website của Viện. Đối với các bài viết mới, bài dịch từ trang nước ngoài phải được sự phê duyệt của Viện trưởng mới được đưa lên mạng. Tiến hành đề xuất và triển khai nâng cấp trang website của Viện để đáp ứng được với nhu cầu thực tế của Viện.

b) Đối với Thư viện

- Quản lý thư viện, phòng đọc sách của viện, hàng năm tham mưu và thực hiện mua sắm bổ sung sách và thanh lý các sách hỏng hoặc bị mối mọt.

- Lập phương án đẩy mạnh khai thác các đầu sách có hiệu quả.

- Nghiên ứng dụng CNTT trong việc quản lý và số hoá các tài liệu lên trang website của Viện.

- Lưu trữ các công trình nghiên cứu cấp cơ sở của viện (dạng số hoá và tài liệu).

4.     Tóm tắt quá trình và kết quả hoạt động

- Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về tổ chức thực hiện công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Viện Pháp y Quốc gia.

- Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động các máy văn phòng ( Máy tính, máy điện thoại, máy photo, máy fax...) và đường truyền mạng internet, mạng lan và mạng điện thoại được hoạt động tốt.

- Cập nhật những tin tức mới thường xuyên lên website của Viện.

- Chụp ảnh, quay phim các sự kiện.

- Thiết kế maket, giấy khen, giấy chứng nhận cho Viện.

- Quản lý thư viện của Viện với hàng trăm đầu sách phục vụ cho các viên chức trong viện tham khảo và tim hiểu những kiến thức mới

5.     Phương hướng phát triển thời gian tới

- Xây dựng triển khai hệ thống giao ban trực tuyến.

- Nâng cấp trang Web lên cổng thông tin điện tử.

- Nghiên ứng dụng CNTT trong việc quản lý và số hoá các tài liệu lên trang website của Viện.

- Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ.

- Ứng dụng CNTT vào quản lý dịch vụ công.

6.     Các thành tích nổi bật

-         Tập thể:

·        Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng theo Quyết định số: 805/QĐ-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2014.

·        Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Y tế tặng theo Quyết định số: 1374/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2014.

-         Cá nhân:

·        100% cán bộ nhân viên phòng đạt danh hiệu tiến tiến.Các bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)