Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm
Tên tài liệuThể loạiTải về
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Công văn Tải về
Thông tư 13/2022/TT-BYT Ban hành quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y Thông tư Tải về
Thông tư 11/2022/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần Thông tư Tải về
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 Công văn Tải về
QUYẾT ĐỊNH Ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến COVID-19 và việc tổ chức thực hiện Quyết định Tải về
Quyết định 5609/QĐ-BYT Ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập Quyết định Tải về
Nghị định: 157/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp Nghị định Tải về
Luật số: 56/2020/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp Bộ Luật Tải về
Qui định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế Thông tư Tải về
Công văn 4033/BYT-KCB tăng cường, củng cố hệ tổ chức giám định pháp y tại địa phương Công văn Tải về
Quyêt định: 3158/QĐ-BYT Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Tải về
Quyêt định số: 250/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp Quyết định Tải về
Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em Nghị định Tải về
Luật trẻ em Số: 102/2016/QH13 Bộ Luật Tải về
Công văn 14801/CT-QLAC v/v sử dụng hóa đơn Công văn Tải về
Công văn 263/KCB-PHCN&GĐ v/v thực hiện dịch vụ y tế tại cơ sở Giám định Pháp y Công văn Tải về
Công văn 9293/BYT-KH-TC ngày 30 tháng 12 năm 2016. Hướng dẫn thu phí giám định Tư pháp từ 01/01/2017 Công văn Tải về
Công văn 18588/BTC-CST ngày 28 tháng 12 năm 2016. Về việc thu chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y Công văn Tải về
Công văn 8619/BYT-KH-TC ngày 05 tháng 12 năm 2016. Hướng dẫn thu phí giám định Tư pháp từ 01/01/2017 Công văn Tải về
Công văn 338/PYQG-TCKT ngày 31 tháng 10 năm 2016. Xây dựng và ban hành định mức chi phí giám định pháp y Công văn Tải về
Thông tư 48/2016/TT- BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016. Quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế Thông tư Tải về
Quyết định 7136/2016/QĐ-BYT về việc ban hành tiêu chí chấm điểm tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế Quyết định Tải về
Thông tư 53/2015/TT-BYT quy định điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần Thông tư Tải về
Thông tư 42/2015/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thông tư Tải về
Thông tư 31/2015/TT-BYT quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần Thông tư Tải về
123456