Giới thiệu

Phòng chức năng

1. Phòng Tổ Chức Cán Bộ

 10/06/2016 |  34291

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 1.     Lịch sử hình thành    Phòng Tổ chức cán bộ có tiền thân là phòng Tổ chức ...

Xem thêm

2. Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế

 10/06/2016 |  79654

Lịch sử hình thành và phát triền phòng Vật tư Trang thiết bị y tế 1. Lịch sử hình thành Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế thành lập ngày 18/12/2006 theo quyết định số 23/QĐ – PYQG về ...

Xem thêm

3. Phòng Hành Chính Quản Trị

 10/06/2016 |  39440

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG HCQT 1. Lịch sử hình thành             Phòng Hành chính Quản trị hiện tại được thành lập ban đầu dưới tên gọi Phòng Tổ chức - Hành chính Quản trị ...

Xem thêm

4. Phòng Tài Chính Kế Toán

 10/06/2016 |  111056

LỊCH SỬ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Lịch sử hình thành Phòng Tài chính Kế toán được thành lập theo Quyết định số 3401/QĐ-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành điều lệ ...

Xem thêm

5. Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến

 20/07/2017 |  123091

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – CHỈ ĐẠO TUYẾN   1. Lịch sử hình thành Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến (tiền thân là Phòng Kế hoạch tổng hợp) là bộ phận chức năng ...

Xem thêm

6. Phòng Nghiên Cứu Khoa Học

 10/06/2016 |  61535

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN PHÒNG NCKH&HTQT - VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA     1. Lịch sử hình thành: Thành lập ngày ...

Xem thêm

7. Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện

 10/06/2016 |  32805

LỊCH SỰ PHÒNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – THƯ VIỆN     1.     Lịch sử hình thành (thời gian thành lập: ngày, tháng, năm, theo QĐ số…) ...

Xem thêm