Giới thiệu Hội Pháp Y

8 năm trước | 64767

Hội Pháp Y Quốc Gia được thành lập theo quyết định số: 1080/QĐ-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2006 với tên gọi là: HỘI PHÁP Y HỌC VIỆT NAM; do PGS.TS Trần Văn Liễu làm Chủ tịch Hội.

 

Thông tin của Hội:

Tên Hội: HỘI PHÁP Y HỌC VIỆT NAM
Tên giao dịch tiếng anh: Vietnam Forensic Medicine Association (VFMA)

- Quyết định thành lập Hội: Số 238/QĐ-BNV ngày 21 tháng 02 năm 2006
- Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Văn phòng Hội pháp y học Việt Nam, đặt tại Viện Pháp y QUốc gia, 41 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 04.974.6192
- Số Fax: 04.974.6187
- Email:

Văn phòng đại diện ở các địa phương: Chưa có

 

Đại hội lần thứ nhất.

 

Ngày 21/2/2006, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 238/QĐ-BNV cho phép chia tách Hội Giải phẫu bệnh – Y pháp thành 2 Hội: Hội Giải phẫu bệnh và Hội pháp y học Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 19/5/2006 tại Giảng đường 5 khu giảng đường Hồ Đắc Di, Trường Đại học Y Hà Nội.

Ảnh Đại hội thành lập Hội pháp y học Việt Nam, ngày 19/5/2006

Ban Chấp hành Hội đã họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch Hội, 09 ủy viên Thường vụ, Tổng Thư ký và các Ban chức năng của Hội:

1. Chủ tịch Hội – PGS.TS Trần Văn Liễu

2. Các Phó Chủ tịch:

-      TS. Vũ Dương – Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia

-      PGS.TS Nguyễn Trọng Toàn – Viện trưởng Viện Pháp y quân đội

-      BSCKII Nguyễn Thanh Tuyền – GĐV trưởng Tổ chức Giám định pháp y TP. Hồ Chí Minh.

-      TS. Lê Việt Vùng – Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y – Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.

3. Tổng thư ký: TS Vũ Dương

4. Các Ban:

-      Trưởng Ban Kiểm tra: TS. Lê Việt Vùng

-      Trưởng Ban chuyên môn: BSCKII Nguyễn Văn Nam

-      Trưởng Ban đối ngoại: TS Vũ Dương

-      Trưởng Ban Tài chính: BSCKII Nguyễn Thanh Tuyền

5. Phê duyệt Điều lệ Hội Pháp y học Việt Nam theo quyết định số 1080/QD-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2006

Đại hội lần thứ hai:

 

Đại hội đại biểu Hội pháp y học Việt Nam nhiệm kỳ II được tiến hành hồi 8 giờ 30 ngày 05/8/2011 tại Hội trường Khách sạn La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội, theo Công văn số 2378/BNV-TCPCP ngày 05/7/2011 của Bộ Nội vụ.

 

Ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Pháp y học Việt Nam khóa II

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Pháp y học Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 35 ủy viên, bầu Ban Kiểm tra.Ban Chấp hành Hội đã tiến hành phiên họp thứ nhất bầu Ban lãnh đạo của Hội:

Chủ tịch Hội: PGS.TS Trần Văn Liễu

Phó Chủ tịch Hội:

          1. TS. Vũ Dương                               - Phó Chủ tịch thường trực

          2. BSCKII. Nguyễn Văn Hòa            - Phó Chủ tịch

          3. BS. Lê Như Lập                            - Phó Chủ tịch

                   4. BSCKII. Nguyễn Văn Minh                   - Phó Chủ tịch

Tổng Thư ký:  BSCKI. Phạm Xuân Toàn - Tổng Thư ký

          - Trưởng ban kiểm tra:            DSCKI. Vũ Văn Khoa

          - Trưởng ban chuyên môn:      BSCKII. Nguyễn Văn Hòa         

          - Trưởng ban đối ngoại:           TS. Vũ Dương

          - Trưởng ban tài chính:            BSCKI. Ngô Hường Dũng

          - Trưởng ban tổ chức:              PGS.TS Trần Văn Liễu.

 

Đại hội lần thứ ba:

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Pháp y học Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tiến hành vào ngày 27/11/2015 tại Hội trường Khách sạn Kim Liên, số 5-7, Đào Duy Anh, Đống Đa - Hà Nội.

 

Ảnh Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III, 2015-2020

Đại hội đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 9 Ủy viên, Ban Chấp hành gồm 31 Ủy viên. Trong đó:

Chủ tịch Hội:                BSCKI. Ngô Hường Dũng

Chủ tịch Hội danh dự: PGS.TS Trần Văn Liễu

Các Phó chủ tịch:

1. BSCKII. Nguyễn Văn Hòa       - Phó Chủ tịch thường trực

     2. TS. Đào Quốc Tuấn                 - Phó Chủ tịch

     3. BSCKII. Hồ Bảy                      - Phó Chủ tịch

     4. BSCKII. Nguyễn Hoài An       - Phó Chủ tịch

BanThư ký:

     1. ThS. Nguyễn Đức Nhự             - Tổng thư ký

     2. ThS. Nguyễn Hồng Long                   - Phó Tổng thư ký

Ban Tổ chức:

1. BSCKI. Ngô Hường Dũng.     - Trưởng ban

2. BSCKII. Hồ Bảy                     - P.Trưởng ban.

3. ThS. Nguyễn Đức Nhự            - Ủy viên.

Ban Thi đua:

1. ThS Nguyễn Hồng Long .       - Trưởng ban

2. ThS Trần Anh Tuấn.              - Ủy viên.

3. BSCK I  Nguyễn Quang  Hà  - Ủy viên.

Ban Kiểm tra:

1.     TS. Nguyễn Văn Khanh                    - Trưởng ban

2.     ThS. Lê Duy Toản                   - Ủy viên

3.     ThS. BS Nguyễn Lê Cát                    - Ủy viên

Ban Chuyên môn:

1.     BSCKII. Nguyễn Văn Hòa - Trưởng ban

2.     ThS. BS Lê Duy Toản        - P.Trưởng ban thường trực.

3.     TS Lưu Sỹ Hùng                - P. Trưởng ban

4.     TS Đào Quốc Tuấn            - Ủy viên

5.     ThS Nguyễn Hồng Long    - Ủy viên

6.     BSCKII. Nguyễn Hoài An  - Ủy viên

7.     ThS. BS Phan Văn Hiếu     - Ủy viên

Ban Tài chính:

1. ThS Phạm Quốc Chinh     - Trưởng ban

2. BS. Đỗ Thành Thái          - Ủy viên

3. BS.Nguyễn Văn Báu        - Ủy viên

Ban Đối ngoại:

1.     ThS Nguyễn Đức Nhự               - Trưởng ban

2.     TS. Nguyễn Văn Lợi                  - Ủy viên

3.     BS. Nguyễn Phúc Cẩm Chương - Ủy viênCác bài viết khác

Cơ cấu tổ chức (10/6)