Giới thiệu

Giới thiệu chung

1. Giới thiệu chung

 05/04/2021 |  61040

- Tiếng Việt: Viện Pháp y Quốc gia; viết tắt: VPYQG - Tiếng Anh:National Institute of Forensic Medicine; viết tắt: NIFM - Số điện thoại và số Fax: 024.39746187 - Trụ sở: Số 41 Nguyễn Đình Chiểu- Lê Đại Hành- Hai Bà Trưng-Hà Nội ...

Xem thêm

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 14/06/2016 |  166152

Điều 6. Chức năng 1. Viện Pháp y Quốc gia có chức năng thực hiện giám định pháp y; nghiên cứu khoa học; xây dựng quy chuẩn chuyên môn trình Bộ Y tế phê duyệt; xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giám định viên pháp y. ...

Xem thêm

3. Tổ chức và nhân sự

 14/06/2016 |  87203

VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA Điều 9. Lãnh đạo Viện 1. Lãnh đạo Viện gồm có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Viện trưởng và các Phó Viện trưởng ...

Xem thêm

4. Sơ đồ tổ chức

 07/04/2017 |  98028

Sơ đồ tổ chức Viện Pháp Y:    

Xem thêm