Giới thiệu

Phân viện phía nam

1. Khoa Độc Chất Phân Viện

 28/02/2020 |  61599

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA HÓA PHÁP PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TẠI TP.HCM 1. Lịch sử hình thành: Theo Quyết định số 1125/BYT/QĐ ngày 12/10/1977 của Bộ Y tế quy định chức ...

Xem thêm

2. Khoa Giám Định Phân Viện

 10/06/2016 |  72125

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Giám định Phân Viện pháp y quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh I. Lịch sử hình thành: -         Khoa Giám định - Phân Viện pháp y quốc gia ...

Xem thêm

3. Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện

 10/06/2016 |  62817

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA PHÒNG Tổ chức Hành chính     1.     Lịch sử hình thành Phòng Tổ chức Hành chính ...

Xem thêm

4. Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện

 10/06/2016 |  54787

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH –PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TẠI TP.HCM     1. Lịch sử hình thành:           Phòng Kế hoạch tài chính Phân Viện ...

Xem thêm