Liên hệ

VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA
National Institute of Forensic Medicine
Địa chỉ: Số 41 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel: 024.39746190 - Fax: 024.39746187; Email: phapyquocgia@nifm.org.vn
Khoa Giám định: 024.39747811; Khoa Y sinh (ADN): 024.39785373
Khoa Hóa Pháp: 024.38256928; Khoa Giải phẫu bệnh: 024.39747814

 

PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

Địa chỉ: số 159, Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 028.39541141