Giới thiệu

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế

8 năm trước | 79731

Lịch sử hình thành và phát triền phòng Vật tư Trang thiết bị y tế

1. Lịch sử hình thành

Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế thành lập ngày 18/12/2006 theo quyết định số 23/QĐ – PYQG về việc thành lập khoa, phòng của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia.

Sau một thời gian hoạt động, phòng Vật tư  Trang thiết bị y tế được nhập vào phòng Hành chính Quản trị theo quyết định số 50/QĐ – PYQG ngày 07/05/2013.

Cho đến ngày 21/07/2014, phòng Vật tư Trang thiết bị y tế lại được thành lập lại theo quyết định số 120/QĐ – PYQG về việc thành lập khoa, phòng của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia.

2. Nhân sự

2.1. Họ tên trưởng, phó phòng các giai đoạn

Hiện tại: Trần Thị Xuân

Trước đây: Đào Ngọc Anh

2.2. Danh sách cán bộ hiện tại

a/ Trần Thị Xuân ,

Trình độ: Cử nhân

b/ Nguyễn Thị Hồng Vân

Trình độ: Cử nhân

c/ Dương Ngô Phan Bái

Trình độ: Kĩ sư

3. Chức năng nhiệm vụ

3.1. Chức năng

-            Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện về toàn bộ công tác vật tư, trang thiết bị y tế hoạt động chuyên môn của viện.

-            Quản lý theo dõi toàn bộ tài sản cố định là trang thiết bị chuyên môn.

-            Cung ứng về trang thiết bị, hóa chất, dụng cụ phục vụ chuyên môn

-            Sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị.

3.2. Nhiệm vụ

3.2.1. Công tác cung ứng vật tư

-            Lập kế hoạch công tác của phòng, kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng của các khoa phòng trong viện theo kế hoạch đã duyệt, đáp ứng nhu cầu chuyên môn, triệt để tiết kiệm.

-            Hàng năm, trên cơ sở số lượng tồn kho và dự trù của các khoa, phòng để lập kế hoạch mua sắm, tổ chức thực hiện và tiếp nhận nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời hóa chất, vật tư tiêu hao và các dụng cụ thông dụng trong phạm vi được phân công phục vụ công tác chuyên môn của Viện.

-            Là đầu mối tổ chức đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao. Xây dựng hồ sơ và thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư, hóa chất theo quy định.

3.2.2. Công tác thiết bị

-            Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện quản lý các trang thiết bị của các khoa chuyên môn trong viện.

-            Lập hồ sơ quản lý, theo dõi tình trạng các máy móc, trang thiết bị chuyên dụng; đề xuất các biện pháp và tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và thanh lý các máy móc và thiết bị hư hỏng thuộc phạm vi phụ trách.

-            Thực hiện mua sắm trang thiết bị các dự án theo Luật Đấu thầu trong phạm vi phụ trách.

-            Quản lý tốt việc giao nhận thiết bị cho khoa, phòng sử dụng theo quy định.

-            Tham gia vào các ban điều hành của các dự án liên quan đến xây dựng Viện.

3.2.3. Nhiệm vụ khác

-            Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện.

4. Tóm tắt quá trình và kết quả hoạt động

            Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế được thành lập theo quyết định số 23/QĐ – PYQG ngày 18/12/2006 của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia. Đến nay, sau gần 10 năm hình thành và phát triển,có thời gian được sát nhập vào phòng Hành chính Quản trị, phòng Vật tư Trang thiết bị y tế đã có những bước trưởng thành vượt bậc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công tác xây dựng và phát triển chung của Viện trong thời gian đã qua.

Về công tác cung ứng vật tư, phòng Vật tư Trang thiết bị đã đảm bảo thời gian, tiến độ trong các công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm và tiếp nhận vật tư, dung môi, hóa chất và các dụng cụ thông dụng. Trong công tác, phòng luôn đề cao nguyên tắc triệt để tiết kiệm, chủ động, linh hoạt để đáp ứng kịp thời, chính xác những yêu cầu, đề xuất của các khoa chuyên môn, góp phần đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn của viện được hoàn thành đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

            Về công tác thiết bị, phòng đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong quản lý, theo dõi nhằm đảm bảo đầy đủ, chính xác tình trạng của các máy móc, trang thiết bị trong phạm vi phụ trách. Từ đó đề xuất, tham mưu và tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và thanh lý các máy móc, trang thiết bị. Phòng cũng tham gia đầy đủ, tích cực trong các dự án liên quan đến xây dựng viện cũng như thực hiện mua sắm tuân thủ chặt chẽ các quy định của nhà nước có liên quan.

Về các công tác khác được giao, phòng đã hoàn thành đầy đủ, xuất sắc nhiều công tác được phân công, cũng như có nhiều sáng kiến, cải tiến trong quản lý điều hành, đã nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng.

          Trong quá trình xây dựng và phát triển, do có nhiều khó khăn khách quan cũng như chủ quan như: công việc mới mẻ,lại phải quản lý nhiều trang thiết bị phức tạp, đội ngũ nhân lực của phòng tuy có trình độ nhưng số lượng còn hạn chế,… do đó đã hạn chế một số mặt trong thực hiện nhiệm vụ. Điều này vừa là khó khăn, cũng như thách thức mà phòng phải vượt qua, vươn lên trong tương lai.

5. Phương hướng phát triển thời gian tới

          Qua thời gian gần 10 năm thành lập và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm cũng như chia tách,  phòng Vật tư Trang thiết bị y tế tuy đã có nhiều thành tích đáng tự hào, nhưng vẫn tồn tại nhiều khó khăn, khuyết điểm, điều này là động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên trong phòng nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, để tiếp tục hoàn thiện hơn trong tương lai.

          Về cơ cấu bộ máy tổ chức, phòng hiện nay vẫn đang có quy mô tương đối nhỏ. Trong tương lai, cùng với sự phát triển của Viện Pháp y Quốc gia, để thực hiện công việc hiệu quả, kịp thời, phòng cũng cần phát triển hơn nữa về cả quy mô cũng như chuyên môn nghiệp vụ. Vì lý do đó, thời gian tới, việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cũng như mở rộng quy mô phòng cần phải được xem xét, tính toán cho phù hợp.

         Về quy trình làm việc, quản lý hồ sơ trang thiết bị, hiện nay, mô hình quản lý vẫn đáp ứng được nhu cầu làm việc, nhưng với việc mở rộng hơn nữa của                Viện, quy mô, mức độ công việc của phòng ngày càng phức tạp. Do đó, trong thời gian tới cần thêm nhiều sáng kiến, cải tiến quy trình làm việc, cũng như áp dụng mạnh mẽ những ứng dụng công nghệ vào phục vụ công việc.

6. Các thành tích nổi bật

6.1. Tập thể

Tập thể xuất sắc trong đợt thi đua từ tháng 1 – 6/2012

Tập thể xuất sắc đợt thi đua ngắn ngày từ ngày 15/03/2015 đến 15/06/2015

Tập thể lao động tiên tiến năm 2015

6.2. Cá nhân

Bà Trần Thị Xuân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân đạt danh hiệu cá nhân xuất sắc đợt thi đua ngắn ngày từ ngày 15/03/2015 đến 15/06/2015

Bà Trần Thị Xuân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Bà Trần Thị Xuân, ông Dương Ngô Phan Bái, bà Nguyễn Thị Hồng Vân đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2015Các bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)