Giới thiệu

Khoa Y Sinh Học

8 năm trước | 43782

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA Y SINH HỌC

 

 

Lịch sử hình thành (thời gian thành lập: ngày, tháng, năm, theo QĐ số…)

 

Khoa Y Sinh học được thành lập ngày  18 tháng  12 năm 2007 theo quyết định.. của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia gồm có hai bộ phận: Bộ phận Giải phẫu bệnh và Bộ phận Y Sinh học. Năm 2011, khoa Y Sinh học được tách thành 02 khoa là khoa Giải phẫu bệnh và khoa Y Sinh học. 

1. Nhân sự

Họ tên trưởng, phó khoa, phòng các giai đoạn

Hiện tại:

- Trưởng Khoa: ThS Hà Hữu Hảo

   Được bổ nhiệm kể từ ngày 01/6/2014 theo quyết định số 63/QĐ-PYQG ngày 23/5/2014 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

- Phó trưởng Khoa: ThS Lê Tuấn Anh

   Được bổ nhiệm kể từ ngày 01/6/2014 theo quyết định số 64/QĐ-PYQG ngày 23/5/2014 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

Trước đây:

- ThS Lê Anh Cường - Trưởng khoa theo quyết định số 92/QĐ - PYQG ngày 01 tháng 08 năm 2010 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia, giai          đoạn từ 01/08/2010 đến 31/12/2011.

- TS Nguyễn Đức Nhự - Trưởng Khoa theo quyết định số 186/QĐ - PYQG ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia, giai    đoạn từ 01/01/2012 đến 09/5/2013.

Danh sách cán bộ hiện tại (Họ tên, trình độ….)

- Ths Chu Thị Thủy - Nghiên cứu viên

- ThS Đinh Thị Lan - Nghiên cứu viên

- KTV Mai Thị Thu Hương

2. Chức năng nhiệm vụ: (Ghi theo quy chế hoạt động của khoa, phòng)

Khoa Y - Sinh học là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng và Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm, phân tích và kết luận giám định ADN; xét nghiệm và kết luận giám định các loại mẫu sinh học; nghiên cứu, phân tích và lưu trữ tàng thư ADN phục vụ công tác giám định; nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ chuyên ngành pháp y.

 

3. Tóm tắt quá trình và kết quả hoạt động (7-10 dòng)

Thời điểm ban đầu mới hình thành Khoa Y Sinh học còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, thiết bị, hóa chất. Đến nay Khoa đã được đầu tư trang bị các thiết bị hiện đại như máy giải trình tự thế hệ mới, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các kỹ thuật mới, hiện đại với độ tin cậy cao và tiết kiệm thời gian.

Cán bộ phát huy năng lực chuyên môn nắm vững các qui trình kỹ thuật, có nhiều sáng kiến cải tiến và phương pháp mới trong giám định ADN như sản xuất thẻ lấy và bảo quản mẫu, cải tiến phương pháp tách chiết ADN từ mẫu xương lâu năm, vi vết, phân tích PCR đa mồi, phát hiện ADN vv...

Khoa đã giám định hàng nghìn trường hợp xác định huyết thống  theo yêu cầu, phân tích dấu vết sinh học theo trưng cầu của cơ quan điều tra, tòa án; mẫu hài cốt liệt sĩ, các mẫu khó mà các đơn vị khác đã từ chối giám định. Mẫu cho nước ngoài.

4. Phương hướng phát triển thời gian tới (5-7 dòng)

Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước như Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học hình sự, Viện Pháp y Quân đội, Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam.

Tăng cường hợp tác ngoài nước như Mỹ, Argentina, Hàn Quốc..

Phát triển nghiên cứu khoa học, tham gia nghiên cứu các đề tài cấp cơ sở, cấp bộ và ứng dụng các kỹ thuật mới.

Hoàn thiện các quy trình giám định, nâng cao chất lượng và số lượng giám định.

5. Các thành tích nổi bật (Thi đua, NCKH, đào tạo…)

Thi đua

Tập thể:

+ Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Bộ Y tế các năm 2012, 2013, 2014, 2015.

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho Khoa có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2012.

+ Giấy Khen “ Tập thể lao động xuất sắc” của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Cá nhân:

+ ThS Hà Hữu Hảo:

 - Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2014, 2015 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

- Giấy khen của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

+ ThS Lê Tuấn Anh:

- Giấy khen của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

+ ThS Đinh Thị Lan:

Giấy khen của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

+ ThS Chu Thị Thủy:

Giấy khen của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015.

+ KTV Mai Thị Thu Hương:

Giấy khen của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015.

6. Nghiên cứu khoa học:

- Xây dựng gần 30 qui trình kỹ thuật và qui trình giám định về ADN ban hành trong cả nước.

- Tham gia nghiên cứu 06 đề tài NCKH cấp cơ sở đạt kết quả tốt.

Đào tạo:

- Tham gia soạn thảo chương trình giảng dạy lớp pháp y 3 tháng.

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật giám định ADN cho các trung tâm pháp y như TTPY Hà Nội, TTPY Thái Nguyên…

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến cho các đơn vị pháp y địa phươngCác bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)