Thông báo

Thông báo về việc mời báo giá linh phụ kiện thay thế cho máy giải trình tự gen

 Lượt xem: 19 - Ngày đăng: 20/09/2022 4:03:37 PM

Thông báo về việc mời báo giá thiết bị giải phẫu bệnh mua sắm năm 2022 của Viện pháp y quốc gia

 Lượt xem: 60 - Ngày đăng: 05/07/2022 9:31:04 AM

Thông báo về việc mời báo giá sản phẩm sữa tươi tiệt trùng

 Lượt xem: 65 - Ngày đăng: 05/07/2022 8:50:48 AM

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp báo giá trang thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế mua sắm năm 2022 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 71 - Ngày đăng: 30/05/2022 2:08:44 PM

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2022 của Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 93 - Ngày đăng: 24/05/2022 2:39:07 PM

Thông báo về việc mời báo giá trang thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế mua sắm năm 2022 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 142 - Ngày đăng: 19/05/2022 2:20:25 PM

Thông báo về việc mời báo giá trang thiết bị văn phòng, bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2022 của Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 103 - Ngày đăng: 16/05/2022 4:05:50 PM

Thông báo về việc mời báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2022 của Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 84 - Ngày đăng: 11/05/2022 3:50:17 PM

Quyết định về việc phê duyệt thanh lý tài sản Viện Pháp y Quốc gia năm 2022

 Lượt xem: 272 - Ngày đăng: 07/03/2022 4:26:25 PM

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Pháp y Quốc gia

 Lượt xem: 390 - Ngày đăng: 02/12/2021 4:03:07 PM

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 phỏng vấn

 Lượt xem: 353 - Ngày đăng: 04/10/2021 3:41:39 PM

Thông báo về việc kéo dài thời hạn Phiếu đăng ký dự tuyển

 Lượt xem: 271 - Ngày đăng: 07/09/2021 8:53:22 AM

Thông báo tuyển dụng 2021

 Lượt xem: 743 - Ngày đăng: 27/07/2021 10:29:36 AM

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Pháp y Quốc gia

 Lượt xem: 511 - Ngày đăng: 27/11/2020 4:56:38 PM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức 2020

 Lượt xem: 615 - Ngày đăng: 03/11/2020 4:05:25 PM

Thông báo tuyển dụng 2020

 Lượt xem: 746 - Ngày đăng: 01/09/2020 9:05:50 AM

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển Viên chức Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 591 - Ngày đăng: 06/04/2020 2:45:50 PM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức 2020

 Lượt xem: 633 - Ngày đăng: 20/03/2020 2:40:09 PM

Thông báo về việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y Khóa XXVIII

 Lượt xem: 906 - Ngày đăng: 03/03/2020 4:51:04 PM

Công văn vê việc phòng chống dịch COVID-19 trong giám định Pháp y.

 Lượt xem: 494 - Ngày đăng: 03/03/2020 4:49:35 PM

Thông báo tuyển dụng 2020

 Lượt xem: 1996 - Ngày đăng: 07/01/2020 9:05:25 AM

Quyết định 7155/QĐ-BYT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức Viện Pháp y quốc gia năm 2018

 Lượt xem: 904 - Ngày đăng: 05/12/2018 10:21:38 AM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức

 Lượt xem: 882 - Ngày đăng: 08/11/2018 3:12:32 PM

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 842 - Ngày đăng: 23/10/2018 3:37:40 PM

Thông báo tuyển dụng 2018

 Lượt xem: 4939 - Ngày đăng: 10/08/2018 4:31:03 PM

12