Thông báo

Thông báo về việc mời báo giá thiết bị giải phẫu bệnh mua sắm năm 2022 của Viện pháp y quốc gia

 Lượt xem: 5 - Ngày đăng: 05/07/2022 9:31:04 AM

Thông báo về việc mời báo giá sản phẩm sữa tươi tiệt trùng

 Lượt xem: 10 - Ngày đăng: 05/07/2022 8:50:48 AM

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp báo giá trang thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế mua sắm năm 2022 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 46 - Ngày đăng: 30/05/2022 2:08:44 PM

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2022 của Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 64 - Ngày đăng: 24/05/2022 2:39:07 PM

Thông báo về việc mời báo giá trang thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế mua sắm năm 2022 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 102 - Ngày đăng: 19/05/2022 2:20:25 PM

Thông báo về việc mời báo giá trang thiết bị văn phòng, bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2022 của Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 55 - Ngày đăng: 16/05/2022 4:05:50 PM

Thông báo về việc mời báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2022 của Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 55 - Ngày đăng: 11/05/2022 3:50:17 PM

Quyết định về việc phê duyệt thanh lý tài sản Viện Pháp y Quốc gia năm 2022

 Lượt xem: 214 - Ngày đăng: 07/03/2022 4:26:25 PM

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Pháp y Quốc gia

 Lượt xem: 341 - Ngày đăng: 02/12/2021 4:03:07 PM

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 phỏng vấn

 Lượt xem: 317 - Ngày đăng: 04/10/2021 3:41:39 PM

Thông báo về việc kéo dài thời hạn Phiếu đăng ký dự tuyển

 Lượt xem: 239 - Ngày đăng: 07/09/2021 8:53:22 AM

Thông báo tuyển dụng 2021

 Lượt xem: 667 - Ngày đăng: 27/07/2021 10:29:36 AM

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Pháp y Quốc gia

 Lượt xem: 490 - Ngày đăng: 27/11/2020 4:56:38 PM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức 2020

 Lượt xem: 559 - Ngày đăng: 03/11/2020 4:05:25 PM

Thông báo tuyển dụng 2020

 Lượt xem: 715 - Ngày đăng: 01/09/2020 9:05:50 AM

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển Viên chức Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 561 - Ngày đăng: 06/04/2020 2:45:50 PM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức 2020

 Lượt xem: 594 - Ngày đăng: 20/03/2020 2:40:09 PM

Thông báo về việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y Khóa XXVIII

 Lượt xem: 866 - Ngày đăng: 03/03/2020 4:51:04 PM

Công văn vê việc phòng chống dịch COVID-19 trong giám định Pháp y.

 Lượt xem: 464 - Ngày đăng: 03/03/2020 4:49:35 PM

Thông báo tuyển dụng 2020

 Lượt xem: 1962 - Ngày đăng: 07/01/2020 9:05:25 AM

Quyết định 7155/QĐ-BYT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức Viện Pháp y quốc gia năm 2018

 Lượt xem: 879 - Ngày đăng: 05/12/2018 10:21:38 AM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức

 Lượt xem: 850 - Ngày đăng: 08/11/2018 3:12:32 PM

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 810 - Ngày đăng: 23/10/2018 3:37:40 PM

Thông báo tuyển dụng 2018

 Lượt xem: 4886 - Ngày đăng: 10/08/2018 4:31:03 PM

Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào việc rà soát sửa đổi các thông tư

 Lượt xem: 909 - Ngày đăng: 12/10/2017 9:50:45 AM

12