Thông báo

Thông báo về việc xin báo giá tài sản máy móc, trang thiết bị y tế cần thanh lý của Viện Pháp y Quốc gia

 Lượt xem: 12 - Ngày đăng: 29/05/2023 8:57:40 AM

Thông báo về việc mời báo giá trang thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế mua sắm năm 2023 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 50 - Ngày đăng: 09/05/2023 4:19:21 PM

Thông báo về việc mời báo giá trang thiết bị văn phòng, bảo dưỡng thiết bị y tế và phụ kiện thay thế năm 2023 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 33 - Ngày đăng: 09/05/2023 2:09:46 PM

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2023 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 120 - Ngày đăng: 15/03/2023 2:25:38 PM

Thông báo về việc mời báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2023 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 66 - Ngày đăng: 24/02/2023 3:26:00 PM

Thông báo mời báo giá bổ sung hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2022

 Lượt xem: 70 - Ngày đăng: 23/11/2022 2:43:45 PM

Thông báo mời báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2022

 Lượt xem: 84 - Ngày đăng: 18/11/2022 3:47:48 PM

Thông báo về việc mời báo giá sản phẩm sữa tươi tiệt trùng

 Lượt xem: 83 - Ngày đăng: 16/11/2022 3:53:05 PM

Thông báo về việc mời báo giá linh phụ kiện thay thế cho máy giải trình tự gen

 Lượt xem: 114 - Ngày đăng: 20/09/2022 4:03:37 PM

Thông báo về việc mời báo giá thiết bị giải phẫu bệnh mua sắm năm 2022 của Viện pháp y quốc gia

 Lượt xem: 140 - Ngày đăng: 05/07/2022 9:31:04 AM

Thông báo về việc mời báo giá sản phẩm sữa tươi tiệt trùng

 Lượt xem: 148 - Ngày đăng: 05/07/2022 8:50:48 AM

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp báo giá trang thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế mua sắm năm 2022 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 154 - Ngày đăng: 30/05/2022 2:08:44 PM

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2022 của Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 162 - Ngày đăng: 24/05/2022 2:39:07 PM

Thông báo về việc mời báo giá trang thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế mua sắm năm 2022 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 226 - Ngày đăng: 19/05/2022 2:20:25 PM

Thông báo về việc mời báo giá trang thiết bị văn phòng, bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2022 của Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 190 - Ngày đăng: 16/05/2022 4:05:50 PM

Thông báo về việc mời báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2022 của Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 157 - Ngày đăng: 11/05/2022 3:50:17 PM

Quyết định về việc phê duyệt thanh lý tài sản Viện Pháp y Quốc gia năm 2022

 Lượt xem: 405 - Ngày đăng: 07/03/2022 4:26:25 PM

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Pháp y Quốc gia

 Lượt xem: 497 - Ngày đăng: 02/12/2021 4:03:07 PM

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 phỏng vấn

 Lượt xem: 459 - Ngày đăng: 04/10/2021 3:41:39 PM

Thông báo về việc kéo dài thời hạn Phiếu đăng ký dự tuyển

 Lượt xem: 345 - Ngày đăng: 07/09/2021 8:53:22 AM

Thông báo tuyển dụng 2021

 Lượt xem: 885 - Ngày đăng: 27/07/2021 10:29:36 AM

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Pháp y Quốc gia

 Lượt xem: 589 - Ngày đăng: 27/11/2020 4:56:38 PM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức 2020

 Lượt xem: 716 - Ngày đăng: 03/11/2020 4:05:25 PM

Thông báo tuyển dụng 2020

 Lượt xem: 857 - Ngày đăng: 01/09/2020 9:05:50 AM

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển Viên chức Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 690 - Ngày đăng: 06/04/2020 2:45:50 PM

12