Thông báo

Thông báo về việc mời báo giá sản phẩm sữa tươi tiệt trùng

 Lượt xem: 76 - Ngày đăng: 14/03/2024 10:36:28 AM

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá mua sắm mực máy in, mực máy fax, thay thế linh kiện, sửa chữa máy in, máy fax tại Viện Pháp y Quốc gia năm 2024

 Lượt xem: 171 - Ngày đăng: 07/03/2024 2:38:46 PM

Thông báo yêu cầu báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2024

 Lượt xem: 183 - Ngày đăng: 04/03/2024 3:36:53 PM

Thông báo yêu cầu báo giá cung cấp mực máy in, mực máy fax, thay thế linh kiện, sửa chữa máy in, fax

 Lượt xem: 102 - Ngày đăng: 30/01/2024 2:02:34 PM

Thông báo yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ kiện tại Việt Nam

 Lượt xem: 132 - Ngày đăng: 10/10/2023 2:09:38 PM

Thông báo về việc mời báo giá sản phẩm sữa tươi tiệt trùng

 Lượt xem: 140 - Ngày đăng: 27/09/2023 4:28:08 PM

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 của Viện Pháp y Quốc gia

 Lượt xem: 410 - Ngày đăng: 31/08/2023 8:25:16 AM

Thông báo về việc thanh lý tài sản

 Lượt xem: 128 - Ngày đăng: 02/08/2023 10:57:57 AM

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 phỏng vấn

 Lượt xem: 978 - Ngày đăng: 25/07/2023 8:15:13 AM

Thông báo về việc xin báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2023 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 167 - Ngày đăng: 23/06/2023 4:14:04 PM

Thông báo tuyển dụng 2023

 Lượt xem: 1128 - Ngày đăng: 06/06/2023 8:50:27 AM

Thông báo về việc xin báo giá tài sản máy móc, trang thiết bị y tế cần thanh lý của Viện Pháp y Quốc gia

 Lượt xem: 165 - Ngày đăng: 29/05/2023 8:57:40 AM

Thông báo về việc mời báo giá trang thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế mua sắm năm 2023 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 225 - Ngày đăng: 09/05/2023 4:19:21 PM

Thông báo về việc mời báo giá trang thiết bị văn phòng, bảo dưỡng thiết bị y tế và phụ kiện thay thế năm 2023 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 458 - Ngày đăng: 09/05/2023 2:09:46 PM

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2023 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 451 - Ngày đăng: 15/03/2023 2:25:38 PM

Thông báo về việc mời báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2023 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 346 - Ngày đăng: 24/02/2023 3:26:00 PM

Thông báo mời báo giá bổ sung hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2022

 Lượt xem: 299 - Ngày đăng: 23/11/2022 2:43:45 PM

Thông báo mời báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2022

 Lượt xem: 346 - Ngày đăng: 18/11/2022 3:47:48 PM

Thông báo về việc mời báo giá sản phẩm sữa tươi tiệt trùng

 Lượt xem: 204 - Ngày đăng: 16/11/2022 3:53:05 PM

Thông báo về việc mời báo giá linh phụ kiện thay thế cho máy giải trình tự gen

 Lượt xem: 587 - Ngày đăng: 20/09/2022 4:03:37 PM

Thông báo về việc mời báo giá thiết bị giải phẫu bệnh mua sắm năm 2022 của Viện pháp y quốc gia

 Lượt xem: 394 - Ngày đăng: 05/07/2022 9:31:04 AM

Thông báo về việc mời báo giá sản phẩm sữa tươi tiệt trùng

 Lượt xem: 593 - Ngày đăng: 05/07/2022 8:50:48 AM

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp báo giá trang thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế mua sắm năm 2022 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 406 - Ngày đăng: 30/05/2022 2:08:44 PM

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2022 của Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 708 - Ngày đăng: 24/05/2022 2:39:07 PM

Thông báo về việc mời báo giá trang thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế mua sắm năm 2022 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 480 - Ngày đăng: 19/05/2022 2:20:25 PM

12