Giới thiệu

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

7 năm trước | 121173

             LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CĐHA

 

I.Lịch sử hình thành.

-Được thành lập theo QĐ: 34/QĐ- VYP ngày 03/9/2003,với 3 cán bộ điều chuyển từ phòng kế hoạch tổng hợp Viện Y hoc tư pháp TW.

II.Nhân sư .

Những ngày đầu thành lập gồm 3 cán bộ nhân viên :

  -  BS Bùi hồng Đức

  -  BS Phạm Thanh Yên

  -  KTV Hoàng Nam Tuấn

 1.Trưởng khoa từ 2003 đến nay.

    - BSCKI Bùi Hồng Đức.

 2. Danh sách cán bộ khoa hiện tại.

     1. BS CKI Bùi Hồng Đức.

     2. KTV Trần Thị Thủy.

     3. KTV  Nguyễn Vi Linh.

3 Chức năng nhiệm vụ của khoa.

  -Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh phục vụ công tác giám định bằng các thiết bị Siêu âm, XQ, Điện não đồ, Điện cơ, Điện Tim, CT scanner,MRI ……

III. Tóm tắt quá trình và kết quả hoạt động.

  1.Công tác chuyên môn.

    -Thời gian đầu mới thành lập máy móc giám định của khoa đặt ở khoa thăm dò chức năng BV Hữu nghị, đến tháng 6/2005 chuyển về trụ sở cơ quan mới 41 Nguyễn đình chiểu.

+ Về chuyên môn: Từ khi chuyển về cơ sở mới  khoa đã giám định 3000 trường hợp điện não đồ,siêu âm ,điện tim ,ngoài ra cán bộ của khoa còn tham gia giám định tổn hại sức khỏe, khám nghiệm tử thi, tham gia công tác đào tạo…..

2.Phương hướng hoạt động và phát triển.

 - Sau khi xây dựng viện mới khoa sẽ được đầu tư trang thiết bị hiện đại như CT Scanner, MRI, Điện cơ đảm bảo thực hiện tốt tất cả các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh phục vụ công tác giám định của viện.

IV.Các thành tích nổi bật trong những năm qua.

  - Tập thể khoa đạt: Lao động tiên tiến.

  - Cá nhân : bằng khen: -  Bùi Hồng Đức.

                                            - Trần Thị Thủy.

  - 01 đề tài khoa học cấp cơ sở.Các bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)