Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020

 13/01/2021 |  0 |  448

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020                                                       ...

Xem thêm

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

 13/01/2021 |  0 |  175

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y Hoàng Thái Thanh, Hà Hữu Hảo, Nguyễn Thị Phương Liên, Mai Thị Thu Hương Viện Pháp Y quốc gia                        

Xem thêm

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GELSEMIN TRONG MÁU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

 13/01/2021 |  0 |  183

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GELSEMIN TRONG MÁU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ Phạm Quốc Chinh, Đoàn Thị Hải Hạnh, Nguyễn Thị Thu Nga Viện Pháp y Quốc gia  

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP THU MẪU KHÁC NHAU SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH ADN TỪ MẪU DẤU VẾT SINH HỌC TRÊN MẪU VẬT CÓ CHẤT LIỆU BẰNG VẢI

 13/01/2021 |  0 |  140

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP THU MẪU KHÁC NHAU SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH ADN TỪ MẪU DẤU VẾT SINH HỌC TRÊN MẪU VẬT CÓ CHẤT LIỆU BẰNG VẢI Đinh Thị Lan, Nguyễn Thị Phương Liên, Mai Thị Thu Hương Viện Pháp y quốc gia  

Xem thêm

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TETRAMIN TRONG MẪU PHỦ TẠNG VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

 13/01/2021 |  0 |  182

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TETRAMIN TRONG MẪU PHỦ TẠNG VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ Lê Anh Hào, Nguyễn Mai Dung, Chu Thị Như Quỳnh Viện Pháp y quốc gia  

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG TÌNH DỤC NAM TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 13/01/2021 |  0 |  155

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG TÌNH DỤC NAM TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đức Nhự Viện Pháp y quốc gia  

Xem thêm

ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG MŨI XOANG QUA GIÁM ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ

 13/01/2021 |  0 |  156

ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG MŨI XOANG QUA GIÁM ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ Nguyễn Đức Nhự, Trần Anh Tuấn Viện Pháp y quốc gia

Xem thêm

ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG BÊN TRONG VÀ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG Ở NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

 06/05/2020 |  0 |  535

Mô tả đặc điểm tổn thương bên trong và nguyên nhân tử vong ở những người sử dụng ma túy

Xem thêm

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ DẤU VẾT TỔN THƯƠNG BÊN NGOÀI Ở NHỮNG NGƯỜI TỬ VONG CÓ SỬ DỤNG MA TÚY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

 06/05/2020 |  0 |  661

Giám định pháp y những trường hợp tử vong liên quan đến sử dụng chất ma túy

Xem thêm

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM MÔ BỆNH HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM PHÁP Y CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM

 06/05/2020 |  0 |  620

Khảo sát, đánh giá thực trạng về nhân lực, trang thiết bị xét nghiệm mô bệnh học tại các Trung tâm pháp y cáp tỉnh

Xem thêm

Nghiên cứu các trường hợp chấn tương mắt qua giám định tổn thương cơ thể tại Viện Pháp y quốc gia

 02/04/2018 |  0 |  1363

Đánh giá đặc điểm của chấn thương mắt qua giám định tổn thương cơ thể

Xem thêm

Nghiên cứu các trường hợp chết tại các cơ sở giam giữ qua giám định pháp y tại Viện Pháp y quốc gia giai đoạn 2012-2017

 02/04/2018 |  0 |  1072

Mô tả đặc điểm tổn thương và phân loại nguyên nhân tử vong của các trường hợp chết tại các cơ sở giam giữ

Xem thêm