Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

 16/12/2021 |  0 |  328

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y                                                                              CHU THỊ THỦY  

Xem thêm

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 16/12/2021 |  0 |  313

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA Lê Tuấn Anh, Hoàng Thái Thanh, Mai Thị Thu Hương                                       ...

Xem thêm

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

 16/12/2021 |  0 |  276

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ Nguyễn Mai Dung, Chu Thị Như Quỳnh, Lê Anh Hào.  

Xem thêm

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 5F-ADB TRONG NƯỚC TIỂU VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

 16/12/2021 |  0 |  324

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 5F-ADB TRONG NƯỚC TIỂU VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ   Phạm Quốc Chinh, Đoàn Thị Hải Hạnh, Phạm Thị Thu Hà Viện Pháp y Quốc gia  

Xem thêm

XÂY DỰNG BỘ ẢNH (ATLAS) CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THƯỜNG GẶP TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI

 16/12/2021 |  0 |  324

XÂY DỰNG BỘ ẢNH (ATLAS) CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THƯỜNG GẶP TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI Tạ Thị Hường, Nguyễn Ngọc Tú, Đào Hoàng Diễm  

Xem thêm

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI

 16/12/2021 |  0 |  338

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI Nguyễn Hồng Long, Trịnh Xuân Hà, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Hồng Vân  

Xem thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 16/12/2021 |  0 |  335

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA  Nguyễn Đức Nhự, Trần Anh Tuấn, Đào Hoàng Diễm

Xem thêm

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020

 13/01/2021 |  0 |  646

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020                                                       ...

Xem thêm

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

 13/01/2021 |  0 |  523

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y Hoàng Thái Thanh, Hà Hữu Hảo, Nguyễn Thị Phương Liên, Mai Thị Thu Hương Viện Pháp Y quốc gia                        

Xem thêm

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GELSEMIN TRONG MÁU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

 13/01/2021 |  0 |  549

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GELSEMIN TRONG MÁU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ Phạm Quốc Chinh, Đoàn Thị Hải Hạnh, Nguyễn Thị Thu Nga Viện Pháp y Quốc gia  

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP THU MẪU KHÁC NHAU SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH ADN TỪ MẪU DẤU VẾT SINH HỌC TRÊN MẪU VẬT CÓ CHẤT LIỆU BẰNG VẢI

 13/01/2021 |  0 |  341

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP THU MẪU KHÁC NHAU SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH ADN TỪ MẪU DẤU VẾT SINH HỌC TRÊN MẪU VẬT CÓ CHẤT LIỆU BẰNG VẢI Đinh Thị Lan, Nguyễn Thị Phương Liên, Mai Thị Thu Hương Viện Pháp y quốc gia  

Xem thêm

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TETRAMIN TRONG MẪU PHỦ TẠNG VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

 13/01/2021 |  0 |  428

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TETRAMIN TRONG MẪU PHỦ TẠNG VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ Lê Anh Hào, Nguyễn Mai Dung, Chu Thị Như Quỳnh Viện Pháp y quốc gia  

Xem thêm