Giới thiệu

Khoa Giám Định Phân Viện

8 năm trước | 73208

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Giám định Phân Viện pháp y quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh

I. Lịch sử hình thành:

-         Khoa Giám định - Phân Viện pháp y quốc gia được thành lập theo Quyết định Số 125/QĐ – PYQG ngày 19 tháng 10 năm 2011. Khoa Giám định thành lập nhằm đảm bảo công tác giám định tại các tỉnh thành phía nam.

-         Khoa Giám định - Phân Viện pháp y quốc gia tiền thân từ Khoa Giám định Viện Pháp y quốc gia, khi Phân viện còn là Bộ phận thường trực phía nam.

II. Nhân sự:

1. Họ tên trưởng, phó khoa, phòng các giai đoạn:

-         Hiện tại: ThS Trần Anh Tuấn: Trưởng khoa.

-         Trước đây: ThS Trần Anh Tuấn: Phó khoa.

2. Danh sách cán bộ hiện tại:

-         Trần Anh Tuấn - ThS. BS                                

-         Trương Thái Dương - BS YH Dự phòng.                   

-         Nguyễn Tấn Hữu - YSĐK.                                

-         Đỗ Trung Hiếu - YSĐK.                

-         Vũ Đình Bình - YC.                                

3. Chức năng nhiệm vụ:

3.1.   Nhiệm vụ giám định: Khoa Giám định Phân Viện thực hiện một số loại hình giám sau:

-         Giám định và giám định lại về: Tổn hại sức khoẻ, độ tuổi, tình dục, khả năng tình dục, giới tính …

-         Giám định và giám định lại trên hồ sơ, giám định tử thi, giám định tử thi khai quật, giám định hài cốt, giám định hung khí, giám định Mô bệnh học …..

-         Giám định tình trạng sức khoẻ các đối tượng phục vụ cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành án;

-         Tham gia giám định các trường hợp chết do thiên tai thảm họa ở trong và ngoài nước theo sự chỉ đạo của Viện Pháp y quốc gia;

-         Nhận mẫu Giám định AND và các dấu vết sinh học gửi về Khao Y sinh viện pháp y quốc gia;

-         Thực hiện các dịch vụ giám định  khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Chức năng nghiên cứu, giảng dạy:

-         Nghiên cứu các đề tài cấp cơ sở và cấp cao hơn khi có sự phân công của Lãnh đạo viện.

-         Tham gia xây dựng các quy trình chuẩn giám định pháp y và Bản tỷ lệ ttổn thương cơ thể, tham gia cùng các chuyên gia viết sách.

-         Tham gia giảng dạy các lớp về chuyên môn nghiệp vụ pháp y khi có sự phân công.

-         Tham gia công tác kiểm tra tuyến khi có sự phân công.

4. Tóm tắt quá trình và kết quả hoạt động:

-         Với chức năng nhiệm vụ được giao, Khoa Giám định từ khi thành lập đến nay luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và vượt kế hoạch đặt ra. Thực hiện giám định một số trường hợp khó và phức tạp và đạt kết quả tốt. Chưa có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra.

Từ đó uy tín của Khoa nói riêng và của Viện và Phân Viện nói chung đối với các Cơ quan trưng cầu cũng như đối với các tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác ngày được nâng lên.

-         Công tác giám định tử thi:

+       Trước năm 2013, loại hình giám định tử thi do BS Phạm Việt Hải là GĐV, công tác tại Khoa Giải phẫu bệnh - Pháp y Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện.

+       Từ năm 2013 đến 2014, Khoa Giám định thực hiện và mời BS Phải Việt Hải cùng tham gia.

+       Sau năm 2014, Khoa Giám định chủ động hoạt động, khi các địa phương trưng cầu, Khoa thành lập đoàn công tác trình Lãnh đạo Viện xin ý kiến và về địa phương tiến hành giám định.

-         Về giám định Mô bệnh học, Khoa Giám định phối hợp với các GĐV, công tác tại Khoa Giải phẫu bệnh - Pháp y Bệnh viện Chợ Rẫy là BS cao cấp CK II Phạm Minh Thông (Nguyên Trưởng khoa) và BSCK II Hoàng Văn Thịnh (Trưởng khoa) thực hiện.

-         Quá trình hoạt động của Khao từ năm 2012 đến 2015 như sau:

LOẠI GIÁM ĐỊNH

2012

2013

2014

2015

Thương tích

66 ( 1 hội đồng)

64 ( 4 hội đồng)

88 ( 3 hội đồng)

129 (9 hội đồng)

Đại thể

20

08 (2 khai quật)

12

03

Vi thể

161

198

165

214

Độ tuổi

09

04

06

27

Hồ sơ, hiện trường

22

29 (1 hiện trường)

19

34

AND

77

54

49

52

Tình dục, giới tính

10

10 ( 1 giới tính )

11

06 (01 giới tính)

TỔNG

365

365

350

465

 

5. Phương hướng phát triển thời gian tới:

-         Thực hiện tốt kế hoạch do Khoa và Viện đề ra.

-         Tham gia nghiên cứu và bổ sung các quy trình, quy chuẩn về các loại hình giám định pháp y.

-         Thực hiện tốt công tác ngoại giao để ngày một tăng về số lượng cũng như chất lượng các loại hình giám định.

-         Tăng cường công tác truyên truyền quản bá về những mặt tích cực của hoạt động pháp y để xã hội biết và có thiện cảm với pháp y, từ đó công tác tuyển dụng nhân lực pháp y phát triển mạnh hơn.

6. Các thành tích nổi bật:

-         Tập thể: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do Bộ trưởng Bộ Y tế tặng năm 2015.

-         Cá nhân: ThS Trần Anh Tuấn đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm 2015.Các bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)