Thông báo

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2023 của Viện Pháp y quốc gia