Thông báo

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá mua sắm mực máy in, mực máy fax, thay thế linh kiện, sửa chữa máy in, máy fax tại Viện Pháp y Quốc gia năm 2024