Thông báo

Thông báo về việc mời báo giá linh phụ kiện thay thế cho máy giải trình tự gen