Thông báo

Thông báo về việc mời báo giá mua sắm mực máy in, mực máy fax, thay thế linh kiện, sửa chữa máy in, máy fax tại Viện Pháp y Quốc gia năm 2024