Thông báo

Thông báo về việc mời báo giá trang thiết bị văn phòng, bảo dưỡng thiết bị y tế và phụ kiện thay thế năm 2023 của Viện Pháp y quốc gia