Thông báo

Thông báo về việc xin báo giá tài sản máy móc, trang thiết bị y tế cần thanh lý của Viện Pháp y Quốc gia