Thông báo

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Pháp y Quốc gia