Đào tạo

Lớp Đào tạo nghiệp vụ Pháp y khóa 28 đi thực tế tại TTPY Quảng Ninh

Lớp Đào tạo nghiệp vụ Pháp y khóa 28 đi thực tế tại TTPY Quảng Ninh

 06/07/2020 |  0 |  672

Xem thêm
Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Pháp y khóa XXVIII

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Pháp y khóa XXVIII

 01/07/2020 |  0 |  750

Xem thêm

Thông báo về việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y Khóa XXVIII

 03/03/2020 |  0 |  5754

Nội dung chi tiết...

Xem thêm
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ giám định Pháp y khóa XXVII

Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ giám định Pháp y khóa XXVII

 19/11/2019 |  0 |  1513

Xem thêm
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ giám định Pháp y khóa XXVI

Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ giám định Pháp y khóa XXVI

 19/11/2019 |  0 |  1902

Xem thêm
Lớp tập huấn về nhận dạng tử thi trong thiên tai thảm họa tại Việt Nam.

Lớp tập huấn về nhận dạng tử thi trong thiên tai thảm họa tại Việt Nam.

 15/10/2019 |  0 |  2028

Xem chi tiết...

Xem thêm
Lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về xét nghiệm mô bệnh học trong Giám định pháp y

Lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về xét nghiệm mô bệnh học trong Giám định pháp y

 09/10/2019 |  0 |  1701

Xem thêm
Hội thảo khoa học và tập huấn về quy trình giám định mô bệnh học

Hội thảo khoa học và tập huấn về quy trình giám định mô bệnh học

 27/09/2019 |  0 |  2210

Xem thêm
Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ pháp y khóa XXVII tại Bình Thuận

Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ pháp y khóa XXVII tại Bình Thuận

 21/08/2019 |  0 |  1485

Xem thêm
Hình ảnh lễ khai giảng “LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH PHÁP Y KHÓA XXVI” tại Phân Viện Pháp y Quốc gia tại Tp Hồ Chí Minh

Hình ảnh lễ khai giảng “LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH PHÁP Y KHÓA XXVI” tại Phân Viện Pháp y Quốc gia tại Tp Hồ Chí Minh

 21/08/2019 |  0 |  1846

Xem thêm
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ giám định Pháp y khóa XXV

Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ giám định Pháp y khóa XXV

 02/08/2019 |  0 |  1107

Xem thêm
Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Pháp y khóa XXV (02/5/2019 - 02/8/2019)

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Pháp y khóa XXV (02/5/2019 - 02/8/2019)

 03/05/2019 |  0 |  1364

Xem thêm