Tin tức chuyên ngành

Bác sĩ mà bệnh nhân không biết mặt

Bác sĩ mà bệnh nhân không biết mặt

 28/02/2013 |  0 |  1771

Không ít ngân hàng muốn mời được một thạc sĩ quản trị học như anh làm giám đốc. Là một luật sư giỏi - một nhà Quốc tế học, anh cũng có không ít nơi săn đón. Nhưng gạt qua tất cả, anh chọn: bác sĩ giải phẫu bệnh! 

Xem thêm