Tư vấn

GIÁM ĐỊNH TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

Nhận giám định theo quyết định trưng cầu của cơ quan tố tụng, giám định theo yêu cầu của tổ chức và cá các lĩnh vực sau:

- Giám định tổn hại sức khỏe do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, ngược đãi người già và trẻ em, bạo hành gia đình…

- Giám định tình trạng sức khỏe phục vụ điều tra, truy tố (xác nhận tình trạng sức khỏe của người bị truy tố có đủ sức khỏe tham dự phiên tòa, …).

- Giám định xác định giới tính, khám sức khỏe trước khi kết hôn.

- Giám định các trường hợp nghi bị xâm phạm tình dục, hiếp dâm.

- Giám định xác định về độ tuổi.

- Giám định xác định nguyên nhân tử vong trong mọi trường hợp có nghi ngờ.

- Giám định hài cốt xác định nguyên nhân tử vong, giới tính, danh tính người chết.

- Giám định hung khí gây nên thương tích trên người sống, trên tử thi, trên hài cốt.