Album hình ảnh

Hội nghị thường niên APMLA và Hội thảo của ICRC tại Hà Nội năm 2023

1 năm trước | 364

https://nifm.org.vn/bai-viet/hoi-nghi-thuong-nien-apmla-va-hoi-thao-cua-icrc-tai-ha-noi-nam-2023_17051.aspx
Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.