Hoạt động Hội Pháp Y

Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam

6 năm trước | 4590

Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Tổng hội Y học Việt Nam (7/6)

Hội nghị Khoa học chuyên ngành Pháp y lần thứ II (7/11)

Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội Pháp y học Việt Nam lần thứ 3 - Khóa IV - Nhiệm kỳ 2021-2025 (13/2)

Đại hội đại biểu Hội Pháp y học Việt Nam lần thứ IV (19/4)

Họp ban chấp hành Hội Pháp y học Việt Nam (14/1)

Hội Pháp y học Việt Nam tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng Hội Y học Việt Nam (23/7)