Hoạt động Hội Pháp Y

Họp ban chấp hành Hội Pháp y học Việt Nam

3 năm trước | 746

Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Tổng hội Y học Việt Nam (7/6)

Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội Pháp y học Việt Nam lần thứ 3 - Khóa IV - Nhiệm kỳ 2021-2025 (13/2)

Đại hội đại biểu Hội Pháp y học Việt Nam lần thứ IV (19/4)

Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam (27/12)

Hội Pháp y học Việt Nam tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng Hội Y học Việt Nam (23/7)