Đề tài cấp cơ sở

ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG SƯỜN Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG NGỰC QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THƯƠNG TÍCH

1 năm trước | 275

ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG SƯỜN Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG NGỰC QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THƯƠNG TÍCH

                                                                                                                     Nguyễn Đức Nhự, Trần Anh Tuấn, Đào Hoàng Diễm

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm gãy xương sườn ở các trường hợp chấn thương ngực qua giám định pháp y thương tích.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 90 trường hợp gãy xương sườn do chấn thương ngực được giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể tại Viện Pháp y quốc gia trong thời gian từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022.

Kết quả: Trong số 90 trường hợp gãy xương sườn, nhóm các trường hợp gãy trên 3 xương sườn chiếm tỷ lệ cao nhất với 32 trường hợp (35,55%), gãy 1 xương chiếm 26 trường hợp (28,9%), gãy 3 xương với 18 trường hợp (20%), gãy 2 xương sườn chiếm ít nhất với 14 trường hợp (15,55%). Xương sườn số 7 là xương sườn gãy hay gặp nhất trong nghiên cứu với 42/90 trường hợp (51,57%), tiếp theo là gãy xương sườn số 8 (40%), gãy các xương sườn khác chiếm tỷ lệ ít hơn tập trung chủ yếu xung quanh xương sườn số 7, 8, xương sườn số 1 là xương sườn gãy ít gặp nhất với 2/90 trường hợp (2,22%). Cung bên và cung trước là 2 vị trí cung gãy thường gặp với 26 ca (28,89%) và 24 (26,67%), gãy cung sau chiếm tỷ lệ ít hơn với 19 ca (21,1%), gãy kết hợp nhiều cung 21 ca (23,33%). Tổn thương liên quan hay gặp nhất ở các trường hợp gãy xương sườn là tổn thương màng phổi với 26/90 trường hợp (28,89%), nhiều tổn thương phối hợp 21 trường hợp (23,33%), không có tổn thương liên quan có 20 trường hợp (22,22%), tổn thương nhu mô phổi có 9 trường hợp (10%), gãy xương đòn 6 trường hợp (6,67%). Trong số 60/90 trường hợp được yêu cầu xác định vật gây thương tích, nhóm vật gây thương tích là vật tày chiếm đa số với 57,78% (52 trường hợp), do vật sắc nhọn (6,67%), không rõ vật gây thương tích chiếm tỷ lệ thấp với 2 trường hợp (2,22%).

Từ khóa: Gãy xương sườn, giám định pháp y thương tích.


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

KHẢO SÁT CÁC CHỈ THỊ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIT TRONG ĐỊNH DANH CÁ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH METFORMIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GELSEMIN VÀ KOUMIN TRONG PHỦ TẠNG VÀ DỊCH SINH HỌC BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ CÁC TỔN THƯƠNG KÈM THEO Ở NẠN NHÂN XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG KHỚP VAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)